Duurzame combinatie

Met de Warmteversnelling willen de ondertekenaars in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag maken door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (NOM-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd.

Beter nu dan later

Een grootschalige energietransitie is nodig om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De overheid heeft dit vertaald in het concrete doel dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Voor de woningbouw betekent dit dat jaarlijks gemiddeld 200.000 van de in totaal 7 miljoen woningen, de overstap moeten maken naar een alternatieve vorm voor

warmtenet

verwarmen. Dat kan elektrisch of met collectieve duurzame warmtevoorzieningen. De overstap moet zo snel mogelijk gemaakt worden want hoe langer we wachten hoe groter de opgave. De Taskforce NOM‐renovaties met warmtenetten heeft in 2016 laten zien dat het fors isoleren van woningen in combinatie met aansluiting op een warmtenet kan leiden tot dezelfde resultaten als NOM‐renovaties zoals die tot nog toe werden gedaan met zonnepanelen en elektrische warmtepompen (bekijk het onderzoek op Energielinq). Hieruit is het project Warmteversnelling voortgekomen.

Nul-op-de-meter en warmtenetten

Met name in de oudere wijken, waar de gasnetten aan vervanging toe zijn, is het gewenste afscheid van aardgas urgent. Woningen in deze wijken zijn vaak verouderd, slecht geïsoleerd, tochtig en vochtig. Renovatie is daarom noodzakelijk. De ondertekenaars van Warmteversnelling willen in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, grootschalige NOM-woningrenovaties combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd. Op die manier worden twee vliegen in één klap geslagen. Door een renovatie naar nul-op-de-meter krijgen bewoners een comfortabel huis dat weer jaren mee kan en bovendien is aangesloten op een duurzame warmtevoorziening. Ook de warmtenetten maken zo de transitie naar non-fossiel.

In de startblokken

De partijen binnen Warmteversnelling staan in de startblokken maar worden momenteel nog belemmerd door onder andere bestaande wet‐ en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bij wet geregelde EPV. De EPV maakt mogelijk dat een renovatie naar nul-op-de-meter voor bewoners woonlastenneutraal uitpakt. Zij betalen het bedrag van voormalige elektriciteitsrekening via de EPV aan de woningcorporatie. De woningcorporatie kan op die manier de renovatie financieren. Warmteversnelling wil dat deze EPV ook toe te passen is op nul-op-de-meterwoningen die zijn aangesloten op een nieuwe duurzame/fossielvrije warmtebron. Warmteversnelling ziet daarnaast bijvoorbeeld ook graag dat het mogelijk wordt om specifieke duurzame/fossielvrije warmtebronnen die leveren aan een warmtenet, toegewezen kunnen worden aan specifieke gebruikers en dat dit ook in de energieprestatie-index van de woning tot uiting komt. Voor dit soort aanpassingen in wet- en regelgeving vraagt Warmteversnelling medewerking van de overheid, al dan niet via experimenteerruimte.

Meer over de energietransitie

Bron: Techniek Nederland

Eén reactie op “Nieuw initiatief van start: Warmteversnelling”

 1. Derk Jansen

  Zo dom om een goed geïsoleerde woning aan te sluiten op een warmtenet…, het paard achter de wagen of een Tesla met aggregaat op aanhanger erachter…
  Je gooit in warmtenetten sowieso al grofweg 50% van de energie weg door slechter isoleren, afleverset stilstand en opwarmverliezen en leidingverliezen. Ga je nu NOM woningen aansluiten die minimaal energie verbruiken dan lopen de verliezen procentueel helemaal uit de klauwen…
  Ik denk dat het een truc is om met weinig isolatie toch de norm te halen.

  Warmtenetten zoals wij in Nederland meestal doen zijn een weeffout in het energiesysteen. Het is allemaal hoge temperatuur ellende gebaseerd op aftapwarmte van kolen of gascentrales, boomstook of (import)afval. De consument moet al zijn verworven rechten opgeven en gaat een belacheljk tarief betalen wat via de politiek helemaal kapot is gelobby’d.
  Slimme consumenten sluiten niet aan op warmtenetten maar regelen het zelf. Ook oppassen met woningbouw die proberen namelijk hun besparingsopgave door te drukken middels warmtenetten want dat is goedkoop besparen daar de gebruiker (huurder) de echte rekening betaalt. Het gehuurde krijgt via EPC-Fraude een beter energielabel want de via het warmtenet geleverde warmte is via de lobbyclubs en omgekochte adviesbureautjes heel duurzaam gemaakt wat enorme opwekrendmenten tot gevolg heeft. De huur gaat omhoog, de energiekosten gaan omhoog ( de GJ warmte = 20% duurder dan gas ) en de consument kan niet meer overstappen van leverancier ( ook ~100,- voordeel per jaar ).

  Wil je verhuurder NOM met elektra moet je dat zeker toejuichen, wil je verhuurder je NOM op een warmtenet of gewone stadsverwarming aanpraten ga met alle huurders in gesprek informeer iedereen en zorg dat je dat NOOIT toe staat !

  U bent gewaarschuwd…..
  http://stadswarmte.blogspot.nl/2017/07/nom-op-een-warmtenet-reactie-op-artikel.html?m=1

Geef een reactie