Steeds minder energieverbruik

Tussen 1995 en 2010 was het energieverbruik per inwoner het hoogst. Daarna zijn steeds meer woningen en auto’s energiezuiniger geworden, waardoor het verbruik sindsdien een dalende trend laat zien. De mildere winters, maar ook de ingezette elektrificatie spelen hierbij grote rol. Het huidige energieverbruik daalde naar hetzelfde niveau als dat van voor de eerste oliecrisis in 1970. De belangrijkste daling zien we in het verbruik van aardgas, omdat we langzaam maar zeker overstappen naar elektriciteit. Het energieverbruik is nog wel altijd 11 keer groter dan in 1800 toen een Nederlandse inwoner in 1 jaar 14 GJ verbruikte.

Energieverbruik door de jaren heen

Het jaarlijkse energieverbruik in Nederland groeide tot 1973 explosief naar 2.600 petajoule (PJ). De oliecrises in 1973 en 1979 remden deze stijgende lijn nog enigszins, maar het zou tot 2010 duren alvorens het energieverbruik in ons land pas echt naar beneden ging. Het jaar 2010 staat nog altijd te boek als het recordjaar in energieverbruik met maar liefst 3.470 PJ. Sindsdien is er een dalende trend te zien in ons energieverbruik. Vooral doordat we steeds bewuster omgaan met energie en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en de aanschaf van energiezuinige apparaten. In 2022 was ons totale energieverbruik 2.714 PJ, wat 11% lager is dan in het jaar ervoor en zelfs weer uitkomt op het niveau van voor de oliecrises in de jaren '70.

Energie uit het buitenland

De afhankelijkheid van energie uit het buitenland neemt sinds 1800 wel toe. Voor het eerst werd de afhankelijk vergroot aan het einde van de 19e eeuw toen Nederland steenkool ging importeren voor de industrie. Na het openen van de staatsmijnen in Limburg daalde de afhankelijk vervolgens weer. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de motorindustrie op gang, wat betekende dat de import van aardolie in Nederland sterk toenam. Deze afhankelijkheid bestaat nog steeds, maar wordt door elektrificatie geleidelijk minder. Sinds 2015 nam de energieafhankelijkheid weer toe, vooral door de sluiting van de gasvelden in Groningen. De overstap van aardgas naar duurzame energie moet de afhankelijkheid in de toekomst weer verlagen.

Meer over de energietransitie

Bron: CBS

  • Jouw feedback
  • 1   3

Geef een reactie