Stijgende bereidheid Nederlanders

In 2015 gaven 29% van de Nederlandse consumenten aan bereid te zijn om extra te betalen voor duurzame producten. In 2017 steeg dit percentage naar 36%. Daarnaast geeft ongeveer de helft (46%) van alle Nederlanders aan het duurzame aspect mee te nemen in de aanschaf van producten en diensten. De stijging geeft aan dat consumenten steeds bewuster worden van het belang van duurzaamheid.

Gevoelig voor loze beloften

Tegelijkertijd wordt de consument ook kritischer. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat 43% van de ondervraagde gevoeliger zijn voor loze beloftes van de overheid. Vorig jaar was dit percentage nog 39%, Maatschappelijke aansporing tot een duurzamere levensstijl wekt minder tot de verbeelding dan een bedrijf dat duurzaamheid opneemt in de primaire bedrijfsdoelstellingen of producten.

Positieve houding duurzaamheid

De positieve houding ten opzichte van duurzaamheid of groener beleid groeide van 59% naar 63%. Dit percentage groeit jaarlijks met ongeveer 5%. De huidige economische groei geeft consumenten daarnaast het vertrouwen dat een groenere economie ook financiële groei oplevert en niet juist afremt.

Meer over de energietransitie

Bron: b-open, GfK

Geef een reactie