Nederland koploper groene waterstof

Met de plannen uit het project is Nederland straks wereldwijd koploper op het gebied van groene waterstof. In 2040 moeten nieuwe windparken, met een gezamenlijk vermogen van 10 GW, zorgen de elektriciteit. Hiermee wordt groene waterstof gemaakt in een nieuw te bouwen waterstoffabriek. In 2030 wil het consortium al 3 á 4 GW aan windparken op de Noordzee realiseren. Een exacte locatie is nog niet bekend./

Green Deal en Klimaatakkoord

Groene waterstof staat centraal in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Met deze ambitieuze plannen zetten Shell, Gasunie en Groninger Seaports een forse stap in hun bijdrage om de klimaatdoelstellingen te halen. Uiteindelijk levert dit een jaarlijkse besparing van 7 Megaton CO2-uitstoot op./

Waterstof voor heel Nederland

In 2040 is de elektriciteitsproductie van het nog te realiseren windpark goed voor het energieverbruik van 12,5 miljoen huishoudens. De waterstoffabriek, die in de Eemshaven komt, maakt van de opgewekte elektriciteit middels elektrolyse groene waterstof. Dit wordt via het bestaande gasnetwerk naar de industrie en later huishoudens gebracht./

Voldoende ruimte Noordzee?

De grote vraag is ook of er wel voldoende plek is voor de megaplannen van de 3 ambitieuze partijen. Ook de scheepvaart en visserij maken nu gebruik van de Noordzee. Daarnaast heeft het kabinet ook reeds plannen om 11 GW aan windparken te realiseren in 2030./

Geef een reactie