Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.

Tweede Kamer

Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.

Alles over zonnepanelen en salderen

12 reacties op “Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen”

 1. Peter Simons

  Collega Meijler,
  Hebt u er ook al eens aan gedacht dat u ook minder voorschot, per maand, moet betalen aan de elektriciteits maatschappij.
  Wij hebben 20 zonnepanelen en betalen daardoor 100 euro minder voorschot per maand dus 1200 euro per jaar dan nog het zelf gebruik van de opgewekte elektriciteit en de saldering door de maatschappij.
  Groetend,
  Peter.

 2. ZEP

  Inmiddels hebben we een toevoeging op dit artikel geschreven. Naar aanleiding van de kamberbrief van Minister Kamp.
  Toekomst salderingsregeling

  Groetjes,
  Arnold

 3. Sybren Brouwer

  Als de salderingsregeling wordt afgeschaft is het voor particulieren niet meer interessant om te investeren in zonnepanelen. De terugverdientijd is dan minimaal 15 jaar zonder een goede en goedkope mogelijkheid om zelf veel energie op te slaan. En met energie opslag bedoel ik minimaal een 300 Kwh. Nu is de terugverdientijd voor zonnepanelen ongeveer 6-7 jaar. We kunnen natuurlijk als bv Nederland 10 miljard steken in offshore windparken de komende jaren, gebouwd door een consortium van oa Shell. Maar voor hetzelfde geld kun je ook 26 miljoen zonnepanelen installeren. Installatieprijs van E 350,- per paneel. Deze panelen leveren minimaal 25 jaar praktisch onderhoudsvrij stroom. Gemiddeld 10 panelen per huis om ze min of meer stroomneutraal te maken. Dit betekent dat we 2.5 miljoen Nederlandse woningen stroomneutraal kunnen maken. In Nederland zijn ongveer 7.3 miljoen woningen. Dus we hebben het hier over een derde van de Nederlandse woning voorraad. Tegen het plaatsen van windmolens is, al dan niet terecht, veel maatschappelijke weerstand. Zelf heb ik 12 panelen. Deze leveren meer stroom op dan we nodig hebben. Maar als de salderingregeling stopt lever ik jaarlijks 1800 Kwh aan het net, zonder daar een redeljke vergoeding voor terug te krijgen. Ik moet in de winter nl 1800 Kwh terug kopen tegen veel hogere kosten. Natuurlijk milieu is belangrijk, maar ik zie mijzelf niet als gratis stroomleverancier. Onze bestuurders veranderen tijdens de westrijd de spelregels, Dat is geen eerlijke zaak.

  Waarom kunnen huurder geen zonnepanelen installeren? Natuurlijk kunnen ze dat! Als ze verhuizen nemen ze de panelen gewoon mee. De hele installatie was bij ons in 3 uur gedaan. Dus zo duur zal het niet zijn om ze te verhuizen. Het enige wat achterblijft zijn wat kabels.Als wij gaan verhuizen en ik wil de panelen meenemen moet ik deze kosten ook maken.

 4. Jan de Jong

  Slechte zaak als de salderingsregeling niet fors wordt versoberd en de motie van Vos en Van Tongeren riekt enigszins naar “populisme” zo op weg naar de verkiezingen: wie durft er nu tegen te zijn?. Klinkt sympathiek maar is het niet.We staan nog maar aan het begin van de transitie en we moeten nu echt meters gaan maken en vanwege de hoge kosten (lees: grote bijdrage van publieke middelen ofwel uw en mijnn belastinggeld) dan moeten we vanaf nu vooral gaan voor die maatregelen die macro-economisch het meest effectief zijn. Zon-PV is maatschappelijk erg duur met een bijdrage van ons belastinggeld van meer dan € 250 per ton CO2-emissiereductie terwijl er met € 100 per ton al een groot potentieel ontsloten kan worden. Bovendien is nieuwe zon-PV in aanschaf een stuk goedkoper dan jaren terug.
  Ik verwijs in deze graag naar de uitstekende reactie bijna bovenaan van Frans van Woerkom.
  Overigens: ik heb zelf ook zonnepanelen, maar als je wat verder kijkt dan je eigen neus lang is ofwel goed naar het maatschappelijke belang van CO2-emissiereductie en de grote opgave waarvoor we staan dan kun je mijns inziens niet tot een andere conclusie komen.

 5. Ger Melis

  Beste Hr Mevr. Meijel, Ron Lensen
  Ik heb persoonlijk 6 jaren 13 panelen op mijn dak liggen. De electriciteitopbrengst die ik daar van heb is ruim voldoende.
  Dus ik lever terug, wat mij een heel fijn gevoel geeft dat wij volledig groene energie gebruiken met daarop nog een overschot. Het geld dat wij geïnvesteerd hebben geeft ons daarom een fijn gevoel en ben zo blij dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een goed milieu dat dan voor mij mijn doelstelling allang is behaald.

 6. Cees

  Lees vooral de Kamerbrief van 3 januari 2017, en eventueel het commentaar van de Vereniging Eigen Huis daarop. Het perspectief is niet zo gunstig als het aannemen van de motie misschien doet hopen. Het kan nog alle kanten opgaan. Wat houdt ‘verbeteren’ van de regeling in, en voor wie is het dan een verbetering? Voor de elektriciteitsmaatschappijen, voor de staatskas, voor -last but not least- degenen die panelen hebben laten monteren? Als goed Groninger heb ik ook wat dat betreft weinig fiducie in EZ en dhr Kamp.

  In de Kamerbrief wordt ook het advies van PricewaterhouseCoopers geciteerd dat je zelf energie opwekken niet te veel moet stimuleren omdat dat het bezuinigen op energieverbruik zou ontmoedigen. Ja hallo…

 7. Ron Lensen

  Mij houdt de vraag bezig dat mensen met n huurwoning niet mee kunnen doen doordat woningcorporaties niet mee willen werken aan co2 beperking/duurzamere energieopwekking vind ik dat er n tweedeling in de maatschappij is met huur en koopwoningen. Ik vind t n schande dat daar niets aan gedaan wordt! In de Wet maatschappelijke ondersteuning hoor je niets anders dan “meedoen” en “participeren”. Dat ligt schijnbaar anders met energie. Woningstichting “Zo Wonen” legt uit dat plaatsing van zonnepanelen niet mogen vanwege dat de bevestiging dan zogenaamd “aard en nagelvast” wordt wat bij de verhuur van woningen problemen oplevert. Nou ik vind dat een onnozele uitvluchtredenatie van de eerste orde omdat ik a geen verhuisplannen heb en b ze kunnen nog altijd verwijderd worden. If beter nog: Zo Wonen: start met n bestand op te bouwen van woningen die zonne-energie hebben.
  Wie wil er nu niet 40 a 50% besparen als huurder ?
  Het wordt tijd voor n nieuw beleid daar bij dat geweldige “Zo Wonen” en alle andere woningcorporaties.

 8. Ron Lensen

  Mij houdt de vraag bezig dat mensen met n huurwoning niet mee kunnen doen doordat woningcorporaties niet mee willen werken. Ook wat co2 beperking/duurzanere energieopwekking vind ik dat er n tweedeling in de maatschappij is met huur en koopwoningen. Ik vind t n schande dat daar niets aan gedaan wordt! In de Wet maatschappelijke ondersteuning hoor je niets anders dan “meedoen” en “participeren”. Dat ligt schijnbaar anders met energie. Woningstichting “Zo Wonen” legt uit dat plaatsing van zonnepanelen niet mogen vanwege dat de bevestiging dan zogenaamd “aard en nagelvast” wordt wat bij de verhuur van woningen problemen oplevert. Nou ik vind dat een onnozeke uitvluchtredenatie van de eerste orde omdat ik a geen verhuisplannen heb en b ze kunnen nog altijd verwijderd worden. If beter nog: Zo Wonen: start met n bestand op te bouwen van woningen die zonne-energie hebben.
  Wie wil er nu niet 40 a 50% besparen als huurder ?
  Het wordt tijd voor n nieuw beleid daar bij dat geweldige “Zo Wonen” en alle andere woningcorporaties.

 9. Meijler

  Bij mijn reactie hiervoor wordt de tabel niet overgenomen en is daardoor niet goed leesbaar. Daarom een nieuwe poging:
  Mijn huidige leveringstarief per kWh is € 0,04101 excl. BTW, Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.
  Hierbij komt aan BTW, Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie € 0,14014 per kWh, dit is 77,4% van het totale bedrag.
  Met alleen 21% BTW komt dit neer op € 0,04962.
  Indien de salderingsregeling nu wordt afgeschaft, komt de terugverdientijd van mijn installatie met de prijs van € 0,04962 per kWh op 30,4 jaren (4,2 jaren tot nu toe en nog 26,2 jaren te gaan)..

 10. Meijler

  Het is mij niet bekend of de dames en heren politici wel eens een berekening hebben gemaakt.

  Zelf hebben wij 12 zonnepanelen in 2012 aangeschaft. Ik hou ik sinds die tijd bij hoeveel geld wij besparen door deze zonnepanelen en wat de terugverdientijd is c.q. wordt.
  Voorgespiegeld werd destijds een terugverdientijd van 7 jaren.
  Als ik het nu uitreken, kom ik beslist op een langere terugverdientijd.

  Mijn investering was in oktober 2012 € 6.118,80 (de subsidie is hierin al verwerkt (en de kosten voor de Sunny Beam niet meegenomen).
  Op dit moment (t/m 02jan2017) heb ik vanaf 29okt2012 12.054 kWh opgewekt, dit tegen een totale prijs (inclusief belastingen) van € 2.420.53.
  De terugverdientijd op basis van de oude prijzen is voor mij 10,6 jaren (4,2 jaar reeds behaald en resteert er nog 6,4 jaren).

  Voor de toekomst kan ik natuurlijk niet de historische prijs berekenen.
  Op dit moment (01-01-2017) is de prijsopbouw van de kWh-prijs voor mij als volgt:
  Totaal bedrag BTW Omschrijving
  21%
  € 0,04962 € 0,04101 € 0,00861 Leveringstarief
  € 0,12257 € 0,10130 € 0,02127 Energiebelasting (was in 2016 € 0,10070)
  € 0,00895 € 0,00740 € 0,00155 Opslag Duurzame Energie (was in 2016 € 0,00560)
  € 0,18115 € 0,14971 € 0,03144 Totaal

  € 0,14014 77,4% Waarvan belastingen

  Op basis van deze € 0,18115 kom ik op een resterende terugverdientijd van 7,2 jaren *).

  Zodra de salderingsregeling wordt afgeschaft, ontvang je volgens mij de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (met de BTW) niet terug.
  Op basis van de prijs van € 0,04962 kom ik dan op een resterende terugverdientijd van 26.2 jaren.
  De totale terugverdientijd komt dan totaal op 30,4 jaren *).
  Dit is natuurlijk te gek voor woorden en nodigt anderen niet uit tot de investering.

  *) hierbij heb ik nog GEEN rekening gehouden met het feit dat je na verloop van tijd de omvormer moet vervangen en eventueel de zonnepanelen moet reinigen.

 11. Frans van Woerkom

  Stroom uit zonnepanelen op eigen dak kost nu zo’n 10 cent per kWh. Stroom uit de meterkast kost 22 cent. Het verschil van 12 cent is ongeveer de energieheffing plus belasting die iedereen behalve industriële grootverbruikers, op stroom van een grijze of groene producent betaalt.
  Het is prachtig dat we die 10 cent voor onze extra opgewekte stroom krijgen en het is ook prachtig dat we onze ‘s zomers opgewekte stroom die we niet nodig hebben, kunnen inruilen voor stroom in de winter als we tekort komen.
  Maar, net als de overheid schuiven we het probleem van het overschot aan zonne-energie in de zomer en tekort in de winter onder het tapijt. We blijven er op rekenen dat de kolen- en gascentrales de zaak wel recht trekken.
  Het zou mooier zijn, gewoon de markt zijn werk te laten doen door alleen fossiel opgewekte stroom te belasten en met die belastingopbrengst CO2 uit de lucht te halen. Tegelijkertijd opwekkers en gebruikers van zonnestroom en windstroom confronteren met het feit dat de zon niet altijd schijnt, vooral ‘s nachts en in de winter niet, en dat het niet altijd waait. En vooral dat echte opslag van energie geld kost. Dat het dus niet meer dan normaal wordt dat je betaalt voor “opslag” van je elektriciteit.
  Uit de dan ontstane prijsverschillen in ons land tussen zomerstroom en winterstroom kan de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige opslagsystemen voor elektriciteit betaald worden. Misschien kan subsidie uit de energieheffing ook nog helpen.

 12. vgorp

  Sinds oktober 2016 hebben wij een energieneutraal huurhuis.
  Geen gas meer.
  36 zonnepanelen leveren ruim voldoende stroom zodat de meter op nul staat.
  Het was een proefproject.
  Geweldig – comfortabel – aangenaam binnenklimaat.
  Zomer en winter.

Geef een reactie