Industrie blijft achter

De grote energieverbruikers  in de zware industrie zoals de staal- en chemiesector laten het vooralsnog afweten. Van de 111 bedrijven in Nederland die binnen deze categorie vallen hebben er slechts twee concrete stappen gezet. Daarnaast hebben dertig maatschappijen plannen ingediend die nog beoordeeld moeten worden, aldus Nijpels.

Hekkensluiter van Europa

in 2013 sloot de overheid  samen met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties het Energieakkoord af. Afgesproken werd dat in 2020 minstens 14 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment is dat iets meer dan 5 procent.

energieakkoord

Nederland is hiermee de hekkensluiter binnen de Europese Unie. Daarnaast moet er 100 petajoules aan energie bespaard worden in 2020.  Dit staat gelijk aan wat 1,5 miljoen huishoudens op jaarbasis aan energie verbruiken. Volgens VVD-leider Nijpels zijn deze doelen niet haalbaar zonder wettelijke verplichtingen op te leggen aan het bedrijfsleven.

Vrijwillig wordt verplicht

Het Energieakkoord is de afgelopen maanden dan ook onder vuur komen te liggen. De afspraken zouden te vrijblijvend zijn en de doelstellingen niet haalbaar. 'Tot nu toe was de benadering nog in de sfeer van het verleiden', zegt Nijpels voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord. 'Maar nu doorbreken we het taboe van verplichten om de afgesproken doelen binnen handbereik te krijgen.' Alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend hebben hiermee ingestemd.

Tot 1 oktober de tijd

Minister Kamp zal dus meer druk zetten op de naleving van het Energieakkoord. Als de zware industrie per 1 oktober nog altijd niet doet wat nodig is, wordt een verplichting in het leven geroepen. Hoe die verplichtingen eruit komen te zien is nog onduidelijk. In oktober zal minister Kamp hiervoor een wetgeving indienen die daarna goedgekeurd moet worden door het parlement. Ook de manier waarop sancties worden opgelegd is niet bekend. Mogelijk zal de minister een heffing in het leven roepen om bedrijven tot het gewenste gedrag te dwingen.

Extra afspraken moeten Energieakkoord redden

Ook energieleveranciers moeten veel meer aan besparing doen. Zij moeten ervoor zorgen dat hun klanten voldoende besparen en verduurzamen. Het energiebedrijf dat daar niet in slaagt, kan een boete verwachten. Voor alle kantoren in Nederland zal binnenkort een verplicht energielabel van minimaal C gelden. Deze aanvullende afspraken moeten het haperende energieakkoord redden. Als dit najaar blijkt dat de energiedoelen nog steeds onbereikbaar zijn wordt bepaald of een extra subsidiepot van € 375 mln aangesproken moet worden.

Gevolgen voor de burger

Voor particulieren komen er vooralsnog geen verplichte maatregelen. Nijpels geeft wel aan dat de burgers gaan merken dat er maatregelen genomen worden. Aannemers en installatiebedrijven kunnen bijvoorbeeld bij particuliere woningbezitters aanbellen en een compleet voorstel doen voor energiebesparingsmaatregelen, inclusief de financiële uitwerking daarvan.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie