In gesprek met Nederland

De transitie naar meer duurzame energie is in het hele land al duidelijk merkbaar. Het aantal zonnepanelen, windmolens en nieuwe energieneutrale woonwijken groeit. Maar hoe denkt u dat de energievoorziening van de toekomst er uit gaat zien? De komende drie maanden kunt u  meedenken en ideeën aandragen. Het kabinet wil Nederlanders betrekken bij de keuzes die nodig zijn om een CO₂-arme energievoorziening in 2050 te realiseren.

shutterstock_59653105

Vier thema’s centraal

Tijdens de start van de nationale dialoog namen meer dan 500 mensen deel aan de bijeenkomsten georganiseerd in Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden. Bij elke bijeenkomst ging het over een ander onderwerp. Vier verschillende thema’s staan centraal in de dialoog: verwarming, vervoer, kracht en licht en industrie. Nederlanders kunnen meedenken over de stappen die nodig zijn, over de manier waarop zij zelf duurzame energie willen opwekken en welke ondersteuning ze vanuit de overheid verwachten.

Samen voor een CO₂-arme energievoorziening

Iedereen gaat merken dat de energievoorziening verandert. We gaan onze huizen anders verwarmen, vervoer gaat op andere manieren en het landschap verandert. In het hele land nemen burgers en bedrijven al initiatieven om energie te besparen, te verduurzamen en de CO₂-uitstoot terug te dringen. Van hun betrokkenheid, kennis en ervaring wil het kabinet gebruik maken. Het is een grote opgave om in 2050 een CO₂-arme energievoorziening te hebben. Alleen gezamenlijk kunnen we dit voor elkaar krijgen.

Minister Kamp nodigt u uit

De komende drie maanden zijn er nog vijftig bijeenkomsten. Online kunt u meepraten op mijnenergie2050.nl.  Ook zijn er online burgerpanels samengesteld waarin de Nederlandse samenleving is vertegenwoordigd. Zo krijgt het kabinet meer zicht op de uiteenlopende beweegredenen, wensen, ambities en zorgen over de energietransitie.

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie