Vertrouwen

Het manifest was een initiatief van Jan Terlouw, die de jongeren bij hem thuis uitnodigde om het samen op te stellen. Vorig jaar kreeg een pleidooi van de oud-politicus voor onderling vertrouwen veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest. De ondertekenaars zijn de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties van CDA, ChristenUnie, SGP, D66, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, DENK en PvdD. Samen met Jan Terlouw presenteerden zij in het televisieprogramma De Wereld Draait Door het manifest.

Koploper

In het manifest staan vijf punten die volgens de ondertekenaars moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De eerste drie maatregelen zijn gericht op het milieu. De jongeren willen dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor zal door het kabinet concrete maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen die er met name op gericht zijn de temperatuurstijging onder de twee graden Celsius te houden.

Manifest duurzame toekomst

Beleid

Als uitgangspunt moet het kabinetsbeleid volgens de jongeren het principe 'de vervuiler betaalt' hebben. Het kabinet zal bij elke nieuwe maatregel kijken wat het effect daarvan is op de kwaliteit van de aarde in het heden en in de toekomst, zowel nationaal als internationaal. Ook de multinationals staan centraal in het manifest. De jongeren willen dat het kabinet alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat multinationals niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf, zoals nu in veel gevallen gebeurt. Boven alles moet de menselijke maat de norm zijn, schrijft het manifest voor; in wetgeving, regelgeving en beleid.

De vijf punten

  1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.
  2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd  voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.
  3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.
  4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.
  5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.

Meer over de energietransitie

Bron: NOS, DWDD, DWARS

Geef een reactie