CO2-vrije energievoorziening
/

Vanaf 2023 moet één van de drie units van de centrale worden overgeschakeld op waterstof. Dat is een belangrijke stap naar een 100 procent CO2-vrije energievoorziening, meldt Nuon in een persbericht. Zo verwachten de bedrijven door het vervangen van aardgas door waterstof in de Magnum-centrale een potentiële, directe CO2-emissiereductie van 4 miljoen ton CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van zo’n 500.000 huishoudens. Volgens de partijen is de Magnum-centrale geschikt voor omschakeling, omdat deze is ontworpen voor de toepassing van meerdere brandstoffen.

Magnum Centrale Eemshaven

Waterstofproductie/

Binnen de samenwerking richt Statoil zich op de productie van waterstof, door Noors aardgas om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 wordt ondergronds opgeslagen voor de Noorse kust, waar Statoil al meer dan twintig jaar CO2 afvangt uit het Sleipner-veld. Gasunie doet binnen dit projectonderzoek naar de mogelijkheden voor het transport van de waterstof naar de Magnum-centrale en de mogelijkheden om de waterstof zo nodig tijdelijk op te slaan. Nuon zet de waterstof in voor verbranding in Magnum voor elektriciteitsproductie. Wat overblijft, is volgens het bedrijf met name waterdamp.

Duurzaam geproduceerde ammoniak/

In de toekomst kan waterstof wellicht duurzamer worden geproduceerd. Zo meldt Nuon dat waterstof vanaf 2030 mogelijk met duurzaam geproduceerde ammoniak kan worden gemaakt.  Dit wordt dan geproduceerd met elektriciteit uit wind en zon – bijvoorbeeld bij een overschot aan duurzame energie. Vervolgens kan de ammoniak op een later moment weer uit de waterstof gehaald worden. Ammoniak fungeert dan dus als opslagmedium voor waterstof, en daarmee zou Magnum een superbatterij kunnen worden.

CO2-neutrale waterstof/

Op dit moment is het produceren van ammoniak of waterstof uit duurzame elektriciteit nog duur en zijn overschotten van groene elektriciteit in Nederland nog niet aan de orde. Daarom is tot die tijd de inzet van CO2-neutrale waterstof uit aardgas een goede optie, meldt Nuon. Met de kennis en ervaring die met dit project worden opgedaan, verwacht het bedrijf dat in de toekomst ook andere gascentrales kunnen worden omgebouwd.

Bron: Duurzaambedrijfsleven

Lees meer over:

Geef een reactie