Kwart minder reductie nodig

Het kabinet stelt in haar regeerakkoord als doel om een Co2-reductie van 49% te halen voor 2030. Het kabinet liet bereken dat hiervoor een emissiereductie van 56 megaton (Mton) nodig is. Het PBL berekende echter dat 41 Mton al zou volstaan om de beoogde reductie van 49% te behalen in vergelijking met het ijkjaar 1990. Goed nieuws voor het kabinet.

Niet voldoende maatregelen

De onderzoekers van het PBL rekende uit dat met de huidige maatregelen, in het gunstige geval, een reductie van ruwweg 25% (26 Mton) zou kunnen worden behaald. Als het even

Maatregelen Rutte III onvoldoende voor behalen klimaatdoelen

tegenzit is dit maar 11 Mton (10 procent). Koren op de molen van Jesse Klaver (GroenLinks) die al sterke twijfels had bij de haalbaarheid van het beoogde klimaatdoel van het kabinet. Klaver wilde om deze reden een onafhankelijk onderzoek.

Kolencentrales sluiten

Volgens het PBL zal het sluiten van alle kolencentrales het meeste effect hebben om de uitstoot van Co2 te reduceren. Zij rekende uit dat dit tussen de 8 en 16 Mton is. Het kabinet ging uit van een reductie van 12 Mton, maar houdt hierbij geen rekening met de onzekere factor, waar de nieuwe (groene) stroom na de sluiting vandaan komt.

Bodemprijs Co2-uitstoot

De bodemprijs voor Co2-uitstoot door elektriciteitscentrales zal ook bijdragen een Co2-reductie, omdat energieleveranciers dan eerder kiezen voor groene stroom, dan voor grijze stroom. Simpelweg omdat deze goedkoper is. Hoeveel reductie dit zou opleveren kon het PBL niet berekenen.

Overige maatregelen

Een vliegbelasting en kilometerheffing voor vrachtverkeer levert een totale besparing van 0,6 Mton op. Ondanks de geringe afname, is het grote voordeel dat deze maatregelen vrij simpel en snel ingevoerd kunnen worden, zodat er in 2020 al van kan worden geprofiteerd.

Hervorming salderingsregeling

Het PBL stelde ook dat de aangekondigde hervorming van de salderingsregeling in 2020 leidt tot onzekerheid bij consumenten die zonnepanelen willen kopen. Deze onzekerheid heeft tot gevolg dat er 20% minder geïnvesteerd wordt in kleinschalige Zon-PV. Deze onduidelijkheid zorgt voor een emissietoename van 0,4 Mton.

Reactie Rutte III

Het kabinet reageerde op het onderzoek, door te zeggen dat er eindelijk klimaatplannen zijn gemaakt voor de periode tot 2030. De reductie van 49% is absoluut haalbaar, maar hiervoor moet de helft van de plannen nog ingevuld worden. Volgens Rutte III is het glas daarom halfvol.

Meer over de energietransitie

Bron: Planbureau voor Leefomgeving

Geef een reactie