Flowbatterij

De onderzoekers maken gebruik van een flowbatterij. Dit is een oplaadbare batterij die bestaat uit twee vloeistoffen; in de één zitten positief geladen moleculen (kationen) opgelost. In de andere negatief geladen moleculen (anionen). Een flowbatterij wordt opgeladen, door de elektronen uit de vloeistof met kationen naar de vloeistof met anionen te pompen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Als de batterij ingeschakeld wordt, stromen de elektronen terug naar de vloeistof met positieve lading.

Elektrisch laden als brandstof tanken

Volgens de onderzoekers kan de elektrische auto, met de batterijvloeistof straks net zo getankt worden als bij brandstofauto’s. De laadtijd bij een elektrische auto wordt daarmee teruggeschroefd naar luttele minuten. Als de batterij van de elektrische auto leeg is, dan wordt de uitgeputte vloeistof uit de tank gehaald en opnieuw volgetankt met opgeladen vloeistof. Bovendien kan de vloeistof omgezet worden naar waterstof, waardoor ook de opslag hiervan geen probleem is.

Kanttekening batterijvloeistof

Om meer energie op te slaan in een flowbatterij, zijn er grotere vaten met vloeistof nodig. Een andere oplossing hiervoor, is andere materialen met moleculen die meer energie kunnen opslaan. De werking van de flowbatterij kost namelijk ook meer energie. De onderzoekers ontdekten al een molecuul die het tienvoudige kunnen opslaan. Dit betekent dat er 225 Wattuur kan worden opgeslagen per liter batterijvloeistof. Bij waterstof is dit 2500 Wattuur per liter en bij benzine 10.000. De onderzoekers denken dat 1.000 Wattuur per liter kan worden gehaald door het verhogen van de concentratie van de moleculen.

Meer over elektrische auto's

Bron: University of Glasgow, Nature Chemistry

Geef een reactie