Afbouw gebruik aardgas

Met de verplichte afbouw van aardgas in Nederland ontstaat er behoefte aan een snel en duurzaam alternatief voor de warmtevoorziening van onze woningen. Veelgenoemd zijn elektrische warmtepompen en warmtenetten. Maar deze kunnen niet altijd toegepast worden en kosten bovendien veel geld. Daarnaast stijgt het elektriciteitsverbruik ook, als er een warmtepomp wordt geplaatst./

Waterstof als warmtevoorziening

Groene waterstof kan gebruikt worden als alternatief voor aardgas of groen gas, als het gaat om het verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Waterstof kan, met een kleine aanpassing, simpel via het huidige gasnet worden getransporteerd. Voor de eindgebruiker zijn hiermee geen exorbitante kosten gemoeid en hiermee wordt waterstof voor iedereen (aangesloten op het gasnet) beschikbaar. Daarnaast blijft het beheer bij de betrouwbare netbeheerders in Nederland./

Extra proefprojecten en onderzoek

Voor bebouwde omgeving heeft waterstof zeker potentieel, maar er is geen grootschalige ervaring opgedaan met het gebruik van waterstof. De netbeheerders pleiten voor meer onderzoeken en pilots voor de productie, het transport en het gebruik van waterstof. Tot 2030 moet dit uitvoerig getest worden binnen bijvoorbeeld de industrie. Ook bij de uitwerking van het Klimaatakkoord is de inzet van waterstof voor de netbeheerders een belangrijk aandachtspunt./

Bron: KIWA, Netbeheer Nederland

Dossier: 

Waterstof/

dossier

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie