Terugdringen energiekosten

Begin februari kwamen de energieministers bijeen in Letland om de koers van de Energie Unie te bepalen. Een dergelijke centrale energiemacht is al lange tijd een wens van enkele Europarlementariërs. Het is de bedoeling dat de Europese energiemarkten samen één visie en één beleid hanteren. De belangrijkste doelstelling van de Europese Energie Unie is het terugdringen van de energiekosten. Deze doelstelling is te behalen door energiemarkten te koppelen en verbeteringen in de distributie van gas en elektriciteit aan te brengen.

Obstakels

Analisten zien nog wel enkele obstakels. Zo komt het voor dat dankzij de opgestelde stimuleringsregelingen de ene Europese lidstaat soms bijna twee keer zoveel betaalt voor zijn energie als de andere, vanwege de keuze voor groene stroom of goedkopere kolencentrales. Daarnaast is de energiebelasting een lastig punt dat voorlopig nog geen overeenstemming heeft bereikt. Als laatste is er ook nog de kwestie met Rusland: het wordt steeds duidelijker dat Europa afhankelijk wordt van de import van gas. De relatie met de grootste gasimporteur is nog steeds zeer koel te noemen. Daarmee zit Europa in een lastige positie: aan de ene kant wil Europa onafhankelijker zijn van energie-import, terwijl aardgas nog wel een hele belangrijke rol speelt in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Minder verspilling in plaats van meer import

Volgens Europarlementariër Juncker is het uiteindelijk de bedoeling dat Europa minder afhankelijk wordt van energie import: ‘Nu importeert Europa nog 55% van alle benodigde energie, terwijl 90% van de huishoudens nog energie verspilt’. Frans Timmermans zal als de rechterhand van Jean-Claude Juncker zich ook veelal bezighouden met de vraagstukken op het gebied van energie.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie