Windpark Borssele

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte vorige week in Schiedam bekend dat het consortium de subsidietender heeft gewonnen voor het tweede windpark Borssele. Deze nieuwe aanbesteding betreft het tweede van in totaal vijf grootste windparken die behoren tot de grootste ter wereld en in 2023 in bedrijf moeten zijn. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. De windparken Borssele worden gebouwd op 22 km voor de Zeeuwse kust

windmolens in zee

Doelstellingen Energieakkoord

Het kabinet is bezig met de realisatie van vijf windparken op zee die behoren tot de grootste ter wereld waarbij stapsgewijs grote kostenreducties worden bereikt. Dat is behalve goed voor de transitie naar duurzame energie, ook goed voor de energierekening van burgers en bedrijven en goed voor de Nederlandse economie. De bouw van de windparken geeft een flinke impuls aan de industrie. ‘Wij gaan ervan uit dat in 2020 in Nederland zo’n 10.000 mensen werk hebben door deze projecten. Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij vrijwel alle andere windenergieprojecten op zee in Europa. Het kabinet heeft begin deze maand de Energieagenda gepresenteerd waarin de route is beschreven naar een CO2-arme energievoorziening. Met de resultaten van deze tenders wordt aangetoond dat de energietransitie economische kansen biedt’, aldus minister Kamp.

Historisch lage kostprijs

De kostprijs van elektriciteit uit windturbines op zee is in de afgelopen jaren enorm gedaald van 17 cent per kilowattuur (park boven Terschelling) tot 5,45 cent voor dit windpark voor Zeeland, terwijl het winnen van olie en gas steeds duurder wordt. Voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) zegt: “Dit is voor het eerst dat duurzame energie goedkoper wordt dan fossiele energie. Het laat ook zien dat de lage prijs voor Borssele 1&2 geen toevalstreffer was. Deze zeer gunstige prijs voor windenergie en het feit dat een andere partij dan DONG heeft gewonnen toont aan dat windenergie op zee een volwassen markt is geworden met veel sterke spelers en gezonde onderlinge concurrentie.”

Wind goedkoper dan kolen

Een enorme boost voor Nederland als koploper windenergie. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de tender. ‘Nederland breekt opnieuw een record met de laagste prijs voor windenergie. De subsidie kan dus nog verder omlaag en is op den duur niet meer nodig. Veel sneller dan we ooit hadden durven denken,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. Windenergie is nu goedkoper dan kolenstroom. Kolenstroom kost nu gemiddeld 7,5 cent per kWh. ‘Kolen zijn niet alleen vervuilend, maar vanaf nu dus ook fors duurder dan windenergie. Met de externe kosten voor vervuiling erbij gerekend, kosten kolen zelfs 16,5 cent per kWh. Tijd om voor 100% in te zetten op wind, de energiebron van de toekomst,’ stelt Van Hooijdonk.

Onderzoek naar meer mogelijkheden

Op dit moment onderzoekt netbeheerder TenneT hoe overgebleven aangewezen gebieden met het offshore net optimaal ontsloten kunnen worden en hoe additionele windenergie door het net op land verder getransporteerd kan worden naar huishoudens en bedrijven in binnen- en buitenland. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, zou volgens een groot aantal instellingen in 2035 in totaal circa 17 GW geïnstalleerd windvermogen op zee moeten staan. "Een eerste, voorlopige scan die wij gedaan hebben, laat zien dat de huidige aangewezen windgebieden niet voldoende ruimte bieden voor dergelijk hoge vermogens. De scan laat ook zien dat de aangewezen gebieden veel beter benut kunnen worden, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor de bouw van windparken", aldus Tennet-CEO Mel Kroon. De uitkomsten worden rond de zomer 2017 verwacht.

Eén reactie op “Kostprijs tweede windpark Borssele breekt Nederlands record”

Geef een reactie