Klimaatwetten

De klimaatwetten moeten ervoor zorgen dat de Europese industrie verduurzaamt zonder de concurrentiepositie in de wereld te verliezen. Het ETS-systeem wordt aangescherpt, wat moet leiden tot een emissiereductie van 62% in 2030. Daarnaast wordt het ETS uitgebreid met een tweede emissiehandelssysteem (het ETS II), waarin vanaf 2027 ook de CO₂-uitstoot in de transportsector en de gebouwde omgeving wordt beprijsd. Het veilen van uitstootrechten in ETS I en ETS II levert naar schatting zo'n € 700 miljard op en dit geld mag alleen worden uitgegeven aan de transitie naar een duurzamere economie.

Sociaal Klimaatfonds

Het pakket voorziet ook in een Sociaal Klimaatfonds van € 86,7 miljard om mensen te helpen die in energie- of transportarmoede leven. Het fonds zal in eerste instantie worden gevuld met inkomsten uit de veiling van emissierechten en later uit het veilen van een deel van de ETS II-rechten. Lidstaten moeten rapporteren hoe dit geld bij de meest kwetsbare huishoudens terechtkomt en de energie- en transportarmoede bestrijdt. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben eerder al een voorlopig akkoord bereikt over deze klimaatwetten en nu kunnen de Europese lidstaten officieel van start met de uitvoering ervan.

CBAM vanaf 2026 ingevoerd

De Europese Unie stopt per 2034 met het verstrekken van gratis rechten aan Europese bedrijven die concurreren met producenten van buiten de EU. In plaats daarvan voert de EU geleidelijk de CO₂-grensheffing CBAM in vanaf 2026. Deze heffing wordt in hetzelfde tempo ingevoerd als de uitfasering van gratis rechten. CBAM is bedoeld om de handelspartners van de EU aan te moedigen om klimaatactie te ondernemen. Naast deze maatregel werkt de EU ook aan een gezamenlijk industriebeleid dat zorgt voor verbindingen tussen lidstaten op het gebied van energie. Nederland krijgt twee jaar de tijd om de verordening te implementeren.

Meer over de energietransitie

Bron: Europees Parlement

  • Jouw feedback
  • 0   0
Is dit een goede zaak?

Meer nieuws lezen over het klimaat

Geef een reactie