Co2 certificaten handelssysteem

In 2050 willen Europese landen klimaatneutraal zijn, wat betekent dat de Co2-uitstoot drastisch omlaag moet. Met het reeds geïntroduceerde emissiehandelssysteem (ETS) betalen bedrijven en industrie al voor hun emissies. Zij kopen emissierechten op door middel van ETS-certificaten. Elk jaar geeft de Europese Unie minder van deze certificaten uit, waardoor deze schaarser en dus duurder worden. De Europese Unie hoopt op deze manier de vervuilende industrie de groene kant op te duwen.

Hogere brandstof- en energieprijzen

Het ETS wordt nu ook ingevoerd voor de Co2-uitstoot die afkomstig is van gebouwen en wegverkeer. Dit betekent dat Europeanen die fossiele energie gebruiken straks een hogere energierekening krijgen en duurder uit zijn bij de pompstation. Voor mensen met een kleine beurs komt er een sociaal fonds, die deze groep financieel ondersteunt in de overstap naar groene energie. Zij krijgen hulp bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een elektrische auto of een warmtepomp. Het sociale fonds bevat nu 86 miljard euro.

Emissiehandelssysteem bedrijven buiten EU

Om te voorkomen dat bedrijven binnen de EU massaal vertrekken of failliet gaan komt er ook een grensbelasting. Deze belasting geldt voor bedrijven die aluminium, staal, kunstmest, cement en elektriciteit invoeren aan landen binnen de Europese Unie. Zij moeten vanaf 2026 een geldig CBAM-certificaat hebben. Dit certificaat is gelijkwaardig aan het ETS-certificaat en voorkomt de invoer van klimaatvervuilende producten, zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor bedrijven binnen en buiten de EU. Ook de waterstofindustrie wordt alvast toegevoegd aan het emissiehandelssysteem voor bedrijven buiten de EU.

Klimaatvervuiler betaalt niet altijd

Over de gratis ETS-certificaten die uit zijn gegeven is nog geen beslissing genomen. Het voorgenomen plan is om de gratis ETS-rechten geleidelijk uit te faseren en het emissiehandelssysteem CBAM gelijktijdig in te voeren vanaf 2026. De einddatum in 2035 is nog onderwerp van discussie. Het Europese parlement wil dat deze met 3 jaar wordt vervroegd. De komende weken zal verder worden gedebatteerd over de gratis Co2-certificaten.

Meer over klimaatvervuiling

Bron:  Europese Unie, Europese Comissie

Het is logisch dat de klimaatvervuiler betaalt

Meer over klimaatvervuiling

2 reacties op “Klimaatvervuiler betaalt straks meer voor fossiele energie”

  1. Wilfred

    Kernenergie is niet schoon en waterstof kost veel energie om te maken en heeft veel energieverlies bij omzetten. Deze elektrische energie kan beter direct ingezet worden via batterijen in auto’s en warmtepompen. En ja, batterijen maken en grondstofdelving is milieuvervuilend, maar dat geldt ook voor uranium en het kernafval.

  2. Harrie Hendriks

    Het ETS is alleen maar een geldklopperij. Als ik betaal mag ik vervuilen. Dit remt de ontwikkeling van de minder vervuilende technologieën. Het zou beter zijn als de EU meer steun zou geven aan ontwikkelingen en opzetten van schone energie (kernenergie) of energiedragers (waterstof), ipv miljarden te heffen van de EU burgers.

Geef een reactie