Terugdringen CO2-uitstoot

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en het samenwerkingsverband New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop, die vorig jaar in Rotterdam gehouden werd. Doel van de top is afspraken maken over het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Klimaattop Noord NL

Positieve spirit

Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Friesland en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Maar voordat de aanwezigen in gesprek gingen zette Klimaatgezant Marcel Beukeboom de zaken tijdens de opening gelijk op scherp: ‘De spirit die hier heerst is uniek: jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.’

Resultaat

Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek. Rijkswaterstaat gaat samen met lokale overheden en marktpartijen de mogelijkheden verkennen voor het plaatsen van zonnepanelen op de A37 tussen Hoogeveen en Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar zero-emissie treinen. Daarnaast beloofden verschillende partijen zich in te gaan zetten voor de bouw van een aantal waterstoftankstations in Noordelijk Nederland.

Klik hier om alle getekende afspraken te zien die tijdens de Klimaattop Noord NL 2017 gemaakt zijn.

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaattop Noord NL

Geef een reactie