Het kabinet stelde eerder een definitief Klimaatakkoord uit in verband met de complexiteit van het invoeren van de extra maatregelen. Ook wilde het de plannen van GroenLinks en PvdA afwachten./

Platte CO2-heffing

Beide partijen zien graag een “platte” CO2-heffing voor de industrie. Dit houdt in dat er een vast bedrag wordt betaald door bedrijven die CO2 uitstoten. Het kabinet heeft in de huidige klimaatplannen een softe CO2-heffing staan. Bedrijven worden hierin beloond als ze hun CO2-uitstoot reduceren en beboet als ze de doelstellingen niet halen.

Klimaatplannen PvdA en GroenLinks

De doelstelling voor de industrie is een reductie van 14,3 megaton CO2. Met de huidige klimaatplannen van het kabinet wordt een reductie van 6 tot maximaal 14 Mton bereikt. Het PBL berekende dat met de plannen van de PvdA een CO2-reductie van 11 tot 22 Mton kan worden behaald. Met de plannen van GroenLinks zelfs 12 tot 24 Mton. Met de plannen van beide partijen wordt de klimaatdoelstelling dus wel gehaald.

Definitief Klimaatakkoord in juni

Het PBL heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de definitieve doorrekening van de klimaatplannen van beide partijen. Premier Rutte gaf eerder aan de definitieve doorrekening mee te willen nemen in de definitieve klimaatplannen. Deze worden in juni gepresenteerd.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Geef een reactie