Wat is getijdenenergie?

Getijdenenergie is een vorm van waterkracht, waarbij het hoogteverschil tussen eb en vloed energie oplevert. Het opkomende water wordt bij vloed tegengehouden met een dam en verzameld in een reservoir. Als het eb is leiden turbines het water weer terug naar de open zee. De turbines drijven generatoren aan die elektriciteit opwekken. Een manier van energie opwekken met een enorme potentie, maar geldt dat ook in Nederland?

Getijdencentrale op Texel

Bluewater bouwde met diezelfde gedachte in 2015 de eerste getijdencentrale in Nederland. Aan de kust van Texel, in het Marsdiep koppelde Bluewater de centrale aan het elektriciteitsnet. Volgens Bluewater leverde de getijdencentrale op piekmomenten zo’n 200 kWh, goed voor de elektriciteitsbehoefte van 50 huishoudens op dat moment. De centrale moest vooral inzicht geven in het potentieel van getijdenenergie in Nederland.

Deltawerken Zeeland

De provincie Zeeland heeft flinke plannen op het gebied van getijdenenergie. Voor 2030 wil de provincie turbines bouwen in de Brouwersdam, Grevelingendam en de Oosterscheldekering. De verwachte stroomproductie is voldoende voor tienduizenden huishouden, aldus een voorlichter van de provincie Zeeland. De bestaande Deltawerken hebben een potentieel van 100 MW, volgens diverse onderzoekers.

Potentie getijdenenergie

Nederland heeft veel potentieel winbare energie uit water. CE Delft berekende dat met 2 dammen van 50 kilometer getijdenenergie goed is voor meer dan de helft van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Getijdenenergie kent ook een regelmatig patroon, waardoor het voorspelbaar is en er is geen sprake van geluidsoverlast, zoals bij windmolens wel het geval kan zijn. Waarom zijn we er als Waterland dan nog niet naar overgestapt?

Hoe staan we er nu voor?

De getijdencentrale op Texel is door tegenvallende resultaten, technische problemen en geldgebrek uiteindelijk na 5 jaar buiten gebruik gesteld en verdwenen. Er is niets bekend over resultaten van de centrale in deze periode. In Zeeland zijn op dit moment 5 turbines aanwezig in de Oosterscheldekering die energie opleveren, maar de kostprijs is hoog. Dit komt vooral door de kleinschaligheid van het project.

Negatieve kanten

De twee dammen die CE Delft doorrekende hebben een enorme negatieve ecologische invloed. Daarnaast zijn ze moeilijk in te passen op de al overvolle Noordzee. Dit maakt dat grootschalige toepassing al niet binnen de klimaatplannen past. Dit is anders met de toepassing in de bestaande Deltawerken. Het zeeleven lijkt hier nauwelijks last van te hebben, maar volgens onderzoek van TNO is getijdenenergie ook op deze manier simpelweg te duur, waardoor de focus verschuift naar goedkopere vormen van energie opwek.

Meer over de energietransitie

Als het aan SeaQurrent ligt wel. Zij installeren een "onderwatervlieger" die de techniek alsnog moet bewijzen. Het demonstratieproject voor de kust van Ameland krijgt een vermogen van 500 KW en levert jaarlijks tussen de 1500 MWh en 2500 MWh aan stroom op.

De mannen van SeaQurrent leggen hun onderwatervlieger verder uit in onderstaande video.

Bron: TNO, Provincie Zeeland

Geef een reactie