Hoe werkt getijdenenergie?

Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen uit waterkracht. Door gebruik te maken van hoogteverschillen in waterstand bij eb en vloed wordt energie opgewekt. Het hoogteverschil kan soms wel enkele meters zijn. Tijdens vloed wordt het opkomende water tegengehouden met een dam of verzameld in een reservoir. Als het vervolgens weer eb is, wordt het water via turbines terug naar de zee geleidt. Vervolgens worden door de turbines verschillende generatoren aangedreven waardoor energie wordt opgewekt.

Eerste getijdencentrale op Texel

De getijdencentrale van Bluewater wordt begin 2015 in het Marsdiep geïnstalleerd en aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Op piekmomenten kan deze centrale 200 kWh aan stroom opwekken. Dit is de stroombehoefte van ongeveer 50 huishoudens. De drijvende Texelse centrale is in verhouding relatief klein. Zo is op dit moment de centrale van Rance in Frankrijk de grootste ter wereld. Met 24 turbines van elk 10 megawatt zou deze centrale maar liefst 60 duizend Nederlandse huishoudens kunnen voorzien van stroom.

Nadelen van blauwe energie

Installaties voor getijdenenergie moeten grote stukken kustlijn inpalmen om rendabel te zijn. Omdat er tussen eb en vloed ongeveer 12 uur tijdsverschil zit kan deze technologie nooit een constante stroomvoorziening opleveren. Het grootste probleem is echter de verstoring van de levenscyclus bij zeedieren die sterk afhankelijk is van de normale wisseling tussen eb en vloed.

Meer over de energietransitie

Video over getijdenenergie

Bron: Bluewater Hoofddorp

Bron: Bluewater

Geef een reactie