Opvangen en hergebruiken van koolstofdioxide

De energieadviseur, Rajnath Ram geeft aan dat India met stimuleringsmaatregelen komt voor bedrijven om hun CO2-uitstoot af te vangen. Door de voorgestelde stimuleringsmaatregelen kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot hergebruiken of waar mogelijk in de grond opslaan. De Indiase energiesector is verantwoordelijk voor 42% van de totale CO2-uitstoot in het land. Uit schattingen blijkt dat 70% van de koolstofdioxide-uitstoot opgevangen of hergebruikt kan worden.

Verkiezingsbelofte of niet?

Steenkool is één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen, maar India heeft een enorme voorraad steenkool. Door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool ontstaat de broeikasgas koolstofdioxide, oftewel CO2. Doordat India de koolstofdioxide gaat afvangen en hergebruiken gaat de CO2-uitstoot fors omlaag. Premier Narendra Modi lanceert het nieuwe beleid na de verkiezingen aan het einde van het jaar, mits hij wordt herkozen. De verkiezingscampagne in India start al in april en zijn de grootste uit de geschiedenis. Na de verkiezingen zal blijken hoeveel er van de verkiezingsbelofte overblijft.

Steenkool belangrijk voor India

India is overigens niet van plan om minder steenkool te gebruiken. Ten opzichte van 2022 is India vorig jaar juist meer steenkool gaan gebruiken om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Naar schatting is het inkomen van 4 miljoen mensen direct of indirect afhankelijk van de steenkolenindustrie. Om deze reden ligt India vaak dwars als het tijdens de jaarlijkse Klimaattop gaat over het verminderen van steenkool. In de slotverklaring van de Klimaattop in 2023 is inmiddels wel opgenomen dat alle landen het gebruik van fossiele brandstof gaan uitfaseren.

Zonne-energie wint terrein

Experts verwachten dat duurzame energiebronnen zoals zonne-energie het vanzelf gaan overnemen in India. Zonne-energie is nu namelijk al goedkoper dan fossiele energie. In 2030 moet het aandeel duurzame energie minimaal 65%  zijn. Desondanks worden er in India steeds meer steenkolenmijnen geopend en nieuwe warmtecentrales gebouwd. De Indiase economie blijft groeien en zo ook de energiebehoefte en dus de afhankelijkheid van steenkool.

Lees meer over fossiele energie

Bron: Meerdere bronnen

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie