Op weg naar 1,5 graad

Het IEA verwacht dat er in 2021 wereldwijd 750 miljard dollar wordt geïnvesteerd in schone energie, maar dit is bij lange na niet voldoende. Om de deur open te houden naar het klimaatdoel van maximaal 1,5 graad opwarming in 2050, moeten landen drie keer zoveel investeren. De huidige investering is niet eens voldoende voor een beperking tot 2 graden.

Investering nieuwe fossiele energie

Waar ten opzichte van het Coronajaar 2020 de investering in hernieuwbare energie dit jaar met 7% zal stijgen, geldt dit waarschijnlijk ook voor de investering in fossiele brandstoffen. Deze stijgt alleen wel wat harder, met 10% en IEA rekent in haar rapport op een totale investering van 813 miljard.

Stoppen met nieuwe fossiele energie

IEA verzoekt landen om te stoppen met nieuwe fossiele energie en deze gelden te investeren in duurzame energie technologieën. Om de opwarming te beperken tot het vastgestelde klimaatdoel zijn forse maatregelen nodig:

  • Geen nieuwe kolencentrales
  • Vanaf 2025 geen nieuwe CV-ketels
  • 18 keer zoveel elektrische auto’s op de weg
  • Jaarlijkse groei van 1020 GW aan zonne- en windenergie

Deze maatregelen zijn volgens het rapport nog steeds haalbaar, maar stuiten ook op een aantal stevige hobbels op de weg naar Parijs.

IEA: Rapport Word Energy Investment 2021

Beren op de weg

Eén van de belangrijkste hobbels is het tekort aan grondstoffen. Zo is er slechts voldoende Lithiumreserve voor een verdrievoudiging van elektrische auto’s. Een ander probleem: pakweg de helft van benodigde technologieën is nog niet beschikbaar. Daarnaast kost opschaling van windenergie op zee meer tijd dan we nu nog hebben.

Wijziging van koers

Een lichtpuntje is de verandering van koers die bij oliemaatschappijen lijkt te zijn ingezet. Mede door druk van aandeelhouders en de maatschappij voelen oliemaatschappijen dat een beweging naar hernieuwbare energie niet langer uit mag blijven. De vraag is echter of oliemaatschappij ook op tijd en snel goed in beweging komen.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie