Gevolgen salderingsregeling voor huurwoningen

Deze bevindingen komen voort uit een verzoek van Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) na een motie van Kamerleden Raoul Boucke (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van de salderingsregeling voor huurders. Kortom, wat zijn de positieve vooruitzichten van zonnepanelen op huurwoningen, de verdeling van kosten en baten tussen verhuurders en huurders en de mogelijke obstakels op weg naar een duurzame toekomst in de huursector.

Rendement voor verhuurders en huurders

In de huursector worden de opbrengsten van zonnepanelen verdeeld tussen verhuurders en huurders. Hoewel de verhuurder investeert, profiteert de huurder van een lagere energierekening. Om de investering terug te verdienen kan de verhuurder de huur verhogen. Deze 'businesscase' kan alleen slagen als zowel verhuurders als huurders er voordeel uit halen. Uit het onderzoek blijkt dat verhuurders zelfs zonder salderen nog een rendement van minimaal 4% kunnen behalen bij het investeren in zonnepanelen op huurwoningen. De positieve rendementen variëren zelfs tussen de 9% en ruim 10% in de komende jaren, afhankelijk van de verdeling van de besparingsopbrengsten tussen verhuurder en huurder.

Aanpassingen in de instemmingsregeling

Momenteel geldt dat een verhuurder alleen zonnepanelen kan plaatsen als ten minste 70% van de huurders binnen het complex daarmee instemt. Minister Jetten meldt in een Kamerbrief van 12 juli dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel voorbereidt om deze instemmingsregeling aan te passen, waarbij de positie van de huurder wordt versterkt. De precieze maatregelen hiervoor zijn nog niet bekend.

Robuustheid van het rendement

Het onderzoek heeft ook gekeken naar verschillende marktomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de investeringen in zonnepanelen. Ondanks veranderingen in leveringstarieven voor elektriciteit of de kosten van zonnepanelen blijft het rendement stabiel boven de 4%, zelfs wanneer ongunstige marktfactoren samenkomen.

Uitdagingen voor sociale huurwoningen

Hoewel het onderzoek optimistische resultaten laat zien zijn er nog uitdagingen die moeten worden overwonnen. Sociale verhuurders hebben vaak minder speelruimte om de investeringskosten te verrekenen met de huur in vergelijking met particuliere verhuurders of institutionele beleggers. Het is dus van belang om deze aspecten goed in kaart te brengen om te zorgen dat alle partijen kunnen profiteren van de investering in zonne energie.

Toekomstperspectief voor zonne energie op huurwoningen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de onderzoeksresultaten gebruiken om samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de vereniging van woningcorporaties Aedes de €100 miljoen die is bestemd ter bevordering van zonne energie in de huursector effectief in te zetten. Hoewel er uitdagingen zijn, toont het onderzoek aan dat het investeren in zonnepanelen op huurwoningen een veelbelovend en rendabel perspectief blijft bieden, zelfs zonder de salderingsregeling. Dit kan een belangrijke stap zijn in de richting van een duurzamere toekomst voor de huursector.

Fakton onderzoek effect afbouw salderingsregeling

Lees meer over de salderingsregeling

Bron: Rijksoverheid

  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie