Vooral meer windenergie

In 2016 werd ongeveer 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik opgewekt uit duurzame bronnen. Een jaar eerder was dit 11 procent. De groei van duurzame energie komt vooral door het nieuwe windpark (600 megawatt) op zee bij Schiermonnikoog, dat in 2016 in gebruik werd genomen. De totale capaciteit van alle windparken in Nederland ligt op dit moment op 4206 megawatt, waarvan 78 procent afkomstig is van windparken op land. Om de afspraken in het energieakkoord te halen moet het aandeel windenergie in 2023 op 10.000 megawatt liggen.

Groei van duurzame energie

Vanaf het jaar 2000 houdt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de groei van duurzame energie bij. In dat jaar werd er 2,76 miljard kWh opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Aandeel duurzame energie gegroeid in 2016

Tien jaar later was dit al 12,51 miljard kWh. Weer 4 jaar later (2016) ligt de totale opwek uit duurzame bronnen op 15,15 miljard kWh.

Een overzicht van de groei in de afgelopen jaren (in MWh):

Aandeel zonne-energie

Vanaf 2012 heeft ook zonne-energie een groeiend aandeel in de opwek van duurzame energie. In 2012 werd 0,33 miljard kWh (2,6%) opgewekt uit zon. In 2016 was dit aandeel gegroeid naar 10,6 procent en werd er 1,65 miljard kWh opgewekt uit zonne-energie. In het energieakkoord wordt voor veel gesproken over het stimuleren van lokale duurzame energie. Op dit moment kent Nederland ongeveer 300 energiecoöperaties die lokale energieprojecten hebben gestart of gaan starten.

Aandeel biomassa

De laatste tien jaar is de opwek afkomstig uit biomassa met 5 miljard kWh nagenoeg gelijk gebleven. Tussen 2009 en 2012 was er wel een stijging naar 7 miljard kWh, omdat het bijstoken van palmolie werd toegestaan. Deze subsidie verdween vanaf 2012 weer, omdat deze vorm van bijstook op veel weerstand stuitte. Sowieso is niet alle biomassa even duurzaam en bestaat er veel discussie over het gebruik van biomassa. In het energieakkoord is wel opgenomen dat in 2020 twee keer zoveel energie uit biomassa moet worden opgewekt als in 2010. Dit is vooral ter vervanging van fossiele grondstoffen. Vooralsnog lijkt dit niet op koers te liggen.

Duitsland Europese koploper windenergie

Alle windmolens in de Europese Unie (EU) wekken gezamenlijk 154 duizend megawatt op. Duitsland (32,5%) is met afstand de grootste opwekker van windenergie. Nummer 2, Spanje heeft slechts een aandeel van 15 procent. Nederland staat op de 10e plaatst met 2,8 procent. Het kabinet hoopt in de komende jaren een paar plekjes te stijgen door toename van windparken op land en windparken op zee.

Meer over de energietransitie

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal-Economische Raad (SER), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Geef een reactie