Vraag en aanbod

Ondanks het feit dat de vraag naar elektriciteit in de afgelopen jaren gestaag gedaald is, verwacht men in de toekomst wel een toename. Dit blijkt uit prognoses van de economische groei door het CPB. Om in deze vraag te kunnen voldoen is er op dit moment een opgesteld operationeel productievermogen van circa 28,7 GW. Dit aanbod bestaat voor 25,3 GW uit thermisch productievermogen (kern-, kolen-, gas- en biomassacentrales) en voor 3,4 GW uit wind- en zonne-energie. Naast dit vermogen staat er nog voor 2,7 GW aan vermogen geconserveerd.

styroom

Ontwikkelingen

Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen op kort termijn, maar ook op langere termijn, staan er in de periode tot 2023 onder ander de volgende nieuwbouwplannen op stapel:

  • 1 GW thermisch vermogen
  • 10,5 GW windvermogen op zee en land
  • 4 GW vermogen aan zonne-energie

Investeringen door Tennet in de verbindingen tussen Nederland met het buitenland, zorgen ook voor een kleinere kans op een eventueel tekort aan productiecapaciteit in Nederland.   

Verwachting

Mede door de toename van duurzame productievermogen zijn de geplande investeringen in thermisch vermogen onzeker. Een gevolg kan zijn dat de komende jaren meer thermisch vermogen definitief wordt stilgelegd of geconserveerd wordt. Voor 2029 wordt een mogelijk tekort aan productievermogen verwacht. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat zo’n indicatie afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen in de energiewereld.

Meer over de energietransitie

Bron: TenneT

Geef een reactie