Een flinke toename in investeringen

Sinds 2018 zijn de investeringen van Enexis Netbeheer flink gestegen met wel 43%. Het doel van Enexis Netbeheer is om in 2022 minimaal 1 GW aan extra netcapaciteit te creëren. Dit wil Enexis Netbeheer doen door middel van uitbreidingen, vervangingen en verzwaringen aan het netwerk. Enexis Netbeheer verwacht dat er een jaarlijkse stijging blijft van minimaal 1 GW. Op dit moment is er in 10 van de 12 provincies amper plek voor nieuwe zonneparken. Met deze nieuwe investeringen wordt er ruimte gecreëerd op het netwerk.

Investeren in verschillende provincies

Enexis Netbeheer heeft de meeste aansluitingen in Noord-Brabant. In deze provincie wordt daarom ook het meest geïnvesteerd namelijk: €364 miljoen. In Limburg wordt er een werkpakket van ongeveer €195 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast wordt er in Groningen €186 miljoen en in Overijssel €185 miljoen geïnvesteerd. In Drenthe wordt er voor €114 miljoen geïnvesteerd.

Investeringen Enexis

Mogelijke oplossing voor spanningsklachten

In totaal worden er bij 28 hoog- en middenspanningssations (HS/MS-stations) dit jaar uitbreidingen, vervangingen of verzwaringen uitgevoerd. HS/MS-stations zorgen voor de koppeling tussen Enexis en het hoogspanningsnet van Tennet. Daarnaast staat er in de planning dat er voor Noord-Brabant veel uitbreidingen gaan plaatsvinden. Dit wordt gedaan voor bedrijven en voor eventuele nieuwe duurzame opwekinstallaties. Door de uitbreiding kunnen huidige spanningsklachten in deze regio verholpen worden.

Het gasnetwerk wordt ook aangepakt

Enexis Netbeheer investeert niet alleen in het elektriciteitsnetwerk maar ook het gasnetwerk word dit jaar aangepakt. Het gaat voornamelijk om vervangingsinvesteringen. Zo zijn er in sommige plaatsen zoals Groningen nog steeds gietijzeren leidingen. Deze moeten nog steeds vervangen worden. Daarnaast worden er tientallen gasdistrictstations vervangen.

Actieteam Netcapaciteit

Er is gebleken dat de huidige miljard euro per jaar die de netbeheerders in uitbreidingen besteden onvoldoende is. Het Actieteam Netcapaciteit geeft aan dat er onvoldoende budget is om de doelstellingen van 2030 te halen. Zij vragen het kabinet om 200 miljoen euro per jaar voor innovatieve oplossingen. Zodat bedrijven eventueel met subsidie buurtbatterijen kunnen aanschaffen waardoor zo het netwerk ontlast wordt. Door het zelf opslaan van energie kan er meer ruimte vrijkomen voor nieuwe zonneparken.

Energietransitie gaat niet werken op deze manier
Meer over energietransitie

2 reacties op “Enexis Netbeheer gaat flink investeren in het elektriciteitsnetwerk”

  1. Arnold

    Scherp John! haha. Het is misschien goed om te melden dat de netbeheerder de regio’s indeelt op basis van logische elektriciteitsnetgrenzen. Als een netbeheerder spreekt over Drenthe, bedoelt het niet de provincie, maar de netwerkregio Drenthe. Zo valt Stadskanaal bijvoorbeeld ook onder deze regio, ondanks dat het toch echt in de provincie Groningen ligt 😉 Het werkt dan weer verwarrend dat in het jaarplan wel het woord provincie wordt gebruikt 😎

  2. John den Dunnen

    Volgens Enexis ligt Ter Apel in de provincie drenthe. Als dat maar goed komt 😉

Geef een reactie