Zo stimuleert het netbedrijf energiebesparing met slimme meters en koopt ze haar eigen energieverbruik duurzaam in; een energievolume gelijk aan het energieverbruik van ruim 300.000 huishoudens. Enexis houdt een sterke focus op haar kerntaken, streeft naar zo laag mogelijke tarieven voor de klant en kiest ervoor om het huidige hoge niveau van betrouwbaarheid en veiligheid te handhaven.

Maarten Blacquière, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur: "De strategie voorziet in de activiteiten die door onze stakeholders als cruciaal worden geacht: betrouwbare energienetten, een lage rekening voor de klant, energiebesparing en het bieden van inzicht in data. Daarbij wordt op een logische wijze voortgebouwd op de door Enexis eerder ingeslagen weg. Zo voorzien wij een toename van de investeringen als gevolg van de veranderende energievoorziening, de plaatsing van slimme meters en de komst van slimme netten. Als bedrijf met een duidelijke publieke taak en maatschappelijke functie zijn wij vastberaden om onze energienetten toekomstvast te houden en bij te dragen aan de realisatie van het Energieakkoord. Wij zijn onze aandeelhouders erkentelijk voor hun instemming".

Strategische doelen:

- Betrouwbaarheid handhaven op een gemiddelde storingsduur van 22 minuten per jaar
- Zo laag mogelijke tarieven voor klanten
- De maatschappelijke kosten van de slimme meter terug verdienen door energiebesparing
- Vergroening energievoorziening door inkoop van 14% additionele duurzame energie uit Nederland
- CO2-emissieneutraal werken
- Behoud van een sterke kredietwaardigheid

In de strategie wordt voor aandeelhouders, op basis van een restrictief dividendbeleid, voorzien in een redelijk rendement op de investeringen.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie