Hoe gaan we verder na 2023?

In 2023 wekken we 16% duurzame energie op, zo is de afspraak uit het Energieakkoord. Maar hoe gaan we daarna verder? In het Energierapport 2016 richt Kamp zich op de energievoorziening in de periode 2023 tot en met 2050. Ook dan moet energie Co₂-arm, veilig, betrouwbaar en betaalbaar blijven. Om dat te bereiken zijn alle nu bekende Co₂-arme energiebronnen en technologieën nodig. Met name energiebesparing, duurzame warmte, biomassa en schone elektriciteitsproductie gaan een belangrijke rol spelen.

Fossiele brandstoffen blijven nog even

De inzet van kernenergie, schaliegas en Co₂-afvang sluit het rapport voor de langere termijn niet uit. In de toekomstvisie passen dan wel geen nieuwe kolencentrales. Fossiele brandstoffen blijven van belang.

Innovatie broodnodig

Nederlanders hebben altijd bewezen dat ze moeilijke uitdagingen aankunnen. Kamp verwacht dus dat we in Nederland straks gebruikmaken van technieken die we nu nog

Energierapport 2016

niet of nauwelijks kennen. Pluspunt: innovatie biedt kansen voor de Nederlandse economie en kan de kosten van duurzame energie omlaag brengen. Hij noemt bijvoorbeeld de SolaRoad en een aardwarmteproject in Pijnacker. Daar wordt warmte uit de diepe aarde gebruikt voor het verwarmen van kassen en woningen.

Ideeën zijn welkom

Onze energievoorziening is al hard aan het veranderen. Daken liggen vol zonnepanelen en op steeds meer plaatsen staan windmolens. Gasleidingen ontbreken in veel nieuwe woonwijken. Het kabinet stimuleert deze ontwikkelingen en wil alle partijen hierbij betrekken want alleen als iedereen meedoet, kunnen we de doelstelling voor 2050 halen. Komend voorjaar gaat een energiedialoog van start. Iedereen kan ideeën en voorstellen aandragen voor een concrete beleidsagenda.

Duurzame aandeel overschat

Slechts één op de vijf de Nederlanders houdt zich bezig met de energie van de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction, in opdracht van Economische Zaken. Nederlanders schatten dat 33% van de energie duurzaam wordt opgewekt terwijl dit in werkelijkheid nog geen 6% is. Daarnaast denken we dat maar een kwart van de energie uit gas komt. Uit cijfers blijkt dit bijna de helft te zijn. Het kabinet ziet deze resultaten als een opdracht om de dialoog meer aan te gaan

Geen applaus voor Energierapport

Het Energierapport 2016 bevat een uitgebreid overzicht van alle bronnen waar Nederland tot 2050 zijn energie vandaan zal moeten halen. Alle opties worden daarbij opengehouden. Heel enthousiast is het rapport daarom niet ontvangen door organisaties als Greenpeace en Natuur & Milieu. Zij zien geen enkele houvast voor een effectief klimaatbeleid en vinden dat elk gevoel van urgentie ontbreekt.

Meer over de energietransitie

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Geef een reactie