Alles in 1

Voor het eerst is de informatie over de totale opwek van duurzame energie op één plek en realtime beschikbaar. Op de website Energieopwek.nl is ieder moment van de dag te zien hoeveel energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt opgewekt. Het platform is een initiatief van TenneT, Gasunie New Energy, Entrance, SER Energieakkoord en Netbeheer Nederland.

Hoe werkt het?

De applicatie is ontwikkeld op basis van de expertise die bij Hanzehogeschool Groningen (Entrance) al aanwezig is. De in-

energieopwek

formatie is op de pc, tablet en smartphone te raadplegen. Energieopwek.nl maakt gebruik van weergegevens van de KNMI en bekende zon-, wind-, en biogascapaciteitsgegevens. Ook wordt er in het model rekening gehouden met zonkracht, invalshoeken, benuttingsgraad en windsnelheden om een benadering van de energieproductie weer te geven. De applicatie is inmiddels aangeboden aan de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, Ed Nijpels.

Monitoren klimaatafspraken

Ed Nijpels is bijzonder verheugd over dit initiatief en vertelt dat Energieopwek.nl een belangrijke rol kan vervullen om de afspraken uit het Energieakkoord te monitoren. Hij hoopt dat de applicatie verder uitgebreid kan worden, zodat het brede palet van energieproductie inzichtelijk gemaakt wordt. Volgens de initiatiefnemers is dit geen probleem. Op dit moment bevat de applicatie 3 energiebronnen, maar dit kan op termijn uitgebreid worden met bijvoorbeeld biomassa, geothermie en waterkracht.

Goedkoop energie verbruiken

Niet alleen worden de energiebronnen uitgebreid. Henk Pijlman, voorzitter van het College van  Bestuur van de Hanzehogeschool kijkt ook naar de dagelijkse toepasbaarheid. Met deze app wordt het voor consumenten makkelijker om in te schatten wanneer men goedkoop energie kan gebruiken. Een interessante ontwikkeling. De app kan dus een belangrijke rol gaan spelen in de doorontwikkeling op gebied van variabele tarieven en slim energieverbruik.

Energieproductie op 3 november

Vandaag (tot 10.00 uur) werd er 646 Megawatt opgewekt. Voldoende voor de energiebehoefte van ruim 58 duizend inwoners. Van deze 646 MW is 137 MW afkomstig uit windenergie, 343 MW uit biogas en 166 MW uit zonne-energie. Meer informatie over de app is te vinden op Energieopwek.nl

Meer over de energietransitie

Bron: Netbeheer Nederland, SER Energieakkoord, TenneT, Hanzehogeschool

Lees ook: 

Wonen zonder aardgas

Duurzame toekomst? 

Discussieer mee!

Geef een reactie