Toekomst van het elektriciteitsnet

In het TNO-rapportNaar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde” wordt vooruitgeblikt op de toekomst van ons elektriciteitsnet. Volgens de schrijvers van het rapport is deze niet voldoende voorbereid op het veel groter wordende aanbod energie uit zon en wind. Rob Weterings vertelt dat het net op dit moment heel erg betrouwbaar is. De vraag is echter hoe dit in 2030 zal zijn, als 50 procent van het energieaanbod uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Nu is dat nog slechts 15 procent. Energiebedrijven moeten zich vooral richten op opslag van opgewekte energie en het flexibel inrichten van het net. Dit vereist een daadkrachtige houding in plaats van een afwachtende.

Elektriciteitsnet onvoldoende voorbereid op duurzame energie

 Foto: Elektriciteitsnet in Nederland

Reactie van Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland geeft aan het eens te zijn met het rapport van TNO. Alhoewel het hier en daar wat “scherp” wordt aangezet zijn netbeheerders zich bewust van de veranderingen. Zo zijn veel netbeheerders al volop bezig met proeven op gebied van opslag van energie en wordt er kritisch gekeken naar de stabiliteit van het huidige netwerk. Deze moet absoluut aangepast worden om in de toekomst een flexibel, maar ook betrouwbaar netwerk te kunnen waarborgen. TNO wijst terecht in haar rapport op het feit dat netbeheerders moeten anticiperen en zich geen afwachtende houding kunnen permitteren. Volgens Netbeheer Nederland is er reeds initiatief genomen om met een groot aantal partijen te kijken naar de elementen die nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk energiesysteem in de toekomst.

Moet de netbeheerder meer doen? 

Discussieer mee!

Geef een reactie