Huidige situatie

Het afgelopen jaar is het opgestelde vermogen van zonnepanelen verdubbeld. Een groei tot 16 GW is door de meeste distributienetten goed op te vangen. Groeit het opgestelde vermogen naar meer dan 16 GW, dan ontstaan er in de elektriciteitsnetten problemen. Transformatoren kunnen de toevoer van de zonnestroom dan niet meer aan met alle gevolgen van dien. De verwachting is overigens dat de 16 GW aan zonnestroom op lange termijn pas haalbaar is.

Aanpassingen elektriciteitsnet

Om in de toekomst overbelasting van het net op uren met veel zon te voorkomen, kan op termijn de productie afgetopt worden. Dat wil zeggen dat er per zonne-energiesysteem tijdelijk minder zonnestroom wordt gemaakt dan mogelijk is. Een tijdelijke productiebeperking tot maximaal 70 procent op momenten dat de zon volop schijnt, zorgt in Nederland voor een energieverlies van maximaal 2 tot 3 procent op jaarbasis. De reden hiervoor is dat dagen met maximale zonneschijn niet vaak voorkomen.

Vraag naar energie

Ook kan vraagsturing een oplossing bieden. Bij vraagsturing zetten gebruikers elektrische apparaten aan op momenten dat er veel aanbod is van zonnestroom en uit als er een tekort dreigt. Dit kan worden gestimuleerd door de elektriciteitsprijs mee te laten schommelen met het (gebrek aan) aanbod. Er moet nog wel ervaring worden opgedaan voordat deze maatregelen op grote schaal succesvol kunnen worden toegepast. Daarnaast is het een voorwaarde dat de zonnestroom gelijkmatig over Nederland wordt geproduceerd. Een alternatief om overbelasting van het net te voorkomen is het verzwaren van de distributienetten en transformatoren.

Dakoppervlakte Nederland

Als het totale geschikte dakoppervlak van woningen en utiliteitsgebouwen volledig wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, levert dit bij de huidige stand van de techniek een opgesteld vermogen van 66 GW op. Dit zou per jaar voldoende stroom genereren voor de hele gebouwde omgeving van Nederland. Het is echter niet mogelijk om dit vermogen volledig te benutten met de huidige technieken voor seizoensopslag van elektriciteit. Elektriciteitsvraag en -aanbod zouden dan te sterk uit balans raken: in de zomer zou meer zonnestroom geproduceerd worden dan er in Nederland nodig is, terwijl er in de winter een tekort is. Systemen voor seizoensopslag zijn voorlopig nog niet beschikbaar. Bij sterke groei van zon- en windenergie zal de behoefte hieraan zeker toenemen.

Bron: Planbureau voor Leefomgeving

Geef een reactie