Jouw Energie Moment 2.0

Het project JEM 2.0, is het vervolg op een eerdere pilot met dezelfde naam die liep van 2012 tot 2015. Uit die proef bleek dat huishoudens wel bereid zijn hun energiegedrag te veranderen, maar dan vooral uit financiële overwegingen. Lagere stroomprijzen waren in zo'n 90% van de gevallen de doorslaggevende reden om een wasmachine te laten draaien op een ander tijdstip dan gebruikelijk. De beschikbaarheid van (goedkopere) duurzaam opgewekte stroom werd veel minder vaak als belangrijkste reden genoemd.

Voorzichtige conclusies

Op basis van de eerste 6 maanden van de huidige proef kan al voorzichtig worden geconcludeerd dat flexibele energietarieven

jouw-energie-moment-2-0

alleen gaan werken, als dit geldt voor alle componenten van de energieprijs. Dus ook voor de energiebelasting die goed is voor 70% van de totale energieprijs. Door de energiebelasting flexibel uit te smeren over de energielevering krijgt de consument tot wel 40% goedkopere stroom geleverd, op momenten dat er een overschot is.

Belasting elektriciteitsnetwerk

Een tweede, voorlopige conclusie is dat de flexibiliteit geautomatiseerd moet worden. De consument maakt dan gebruik van een centraal softwaresysteem (de aggregator) die de zonnepanelen, accu’s en andere apparatuur aansturen. Op deze manier kan de netbeheerder de belasting op het elektriciteitsnetwerk beter inrichten en vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen.

Looptijd van Jouw Energie Moment 2.0

JEM 2.0 loopt nog tot het einde van dit jaar. Naast netbeheerder Enexis nemen aggregator Senfal, TNO, technologieprovider Technolution, energiesoftwareontwikkelaar Shifft en gebiedsontwikkelaar Enpuls deel aan het project.

Bron: Jouw Energie Moment 2.0

Dossier: 

energieopslag

Discussie: 

forum

Geef een reactie