Na de kernramp uit 2011 in de Japanse stad Fukushima koos Duitsland voor een radicale koerswijziging: een Energiewende moest ervoor zorgen dat duurzame bronnen de plaats van kernenergie zouden innemen. Sindsdien wordt in Duitsland verwoed gebouwd aan nieuw installaties van windmolens en worden zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen.

Energiewende in Duitsland

Op Europees niveau is Duitsland bezig op te klimmen tot de kopgroep van landen met een relatief hoog aandeel van ecostroom in het binnenlandse verbruik.
Procentueel gezien is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen inmiddels ruim twee keer zo hoog in Duitsland, vergeleken met Nederland, blijkt uit de grafiek met data uit 2012. Hierbij telt naast stroom uit wind en zon overigens ook elektriciteit uit biomassa en waterkracht mee. Met dat laatste scoren onder meer Noorwegen, Zweden en Oostenrijk relatief hoog.

Maar echt gevoel voor de opmars van hernieuwbare energie in Duitsland krijg je pas, als je de omvang van de Duitse economie in acht neemt. Om 27% van de stroomconsumptie te dekken werd met voornamelijk biomassa, wind, zon en waterkracht 40,2 miljard kilowattuur stroom opgewekt. In 2013 lag het totaal op ruim 150 miljard kilowattuur.

Ter vergelijking: in Nederland bedroeg het totale stroomverbruik afgelopen jaar bijna 117 miljard kilowattuur. Ofwel: Duitsland kan met zijn ecostroomproductie ruimschoots het Nederlandse stroomverbruik opvangen.

Miljardensubsidies duurzame energie

De toename aan het aandeel van vooral windmolens en zonne-installaties in de Duitse stroomproductie kost Duitsland wel miljarden. En die financiële last begint steeds zwaarder te wegen. Duitsland werkt met een regeling waarbij energieleveranciers een afnameplicht hebben met betrekking tot stroom uit duurzame bronnen. De meerkosten die dit meebrengt worden voornamelijk via consumenten opgebracht, in de vorm van een opslag op de stroomprijs.

Die opslag is de afgelopen jaren razendsnel gestegen. Voor 2014 gaat het om een bedrag van 6,24 cent per kilowattuur, terwijl dit vier jaar geleden ongeveer een derde van dit bedrag was.

Doordat er steeds meer productiecapaciteit van windmolens en zonnepanelen bijkomt, lopen ook de subsidiekosten fors op. Voor dit jaar is de prognose dat een bedrag van 23,6 miljard euro nodig is aan subsidies. De opslag per kilowattuur ligt alweer bijna 20% hoger dan in 2013.

Hogere lasten bedrijven?

In Duitsland woedt dan ook een stevig debat over de houdbaarheid van subsidies voor duurzame stroom, waarbij SPD-minister Sigmar Gabriel mikt op een beperking van de vrijstelling van de eco-opslag die veel energie-intensieve Duitse bedrijven genieten. Maar die zitten uiteraard niet te wachten op hogere energiekosten.

Meer over de energietransitie

Bron: Z24

Geef een reactie