Ambitie

In het Energieakkoord werd voor 2020 als doel opgesteld om 16 procent van de energie duurzaam op te wekken.  Kort na dit akkoord werd deze ambitie aangepast naar 14 procent. Uit het rapport Nationale Energie Verkenning 2014 blijkt ook deze ambitie te hoog gegrepen.  Met het huidige regeringsbeleid komt Nederland in 2020 maar op 10,6 procent uit.

2013.10.15_-energieakkoord-i-525cfa281fcd6

Europa

Meer dan de helft van alle EU-lidstaten haalt de Europese doelstelling van 20 procent duurzaam energie niet, dit blijkt uit een rapport van de Europese Unie.  Naast Nederland staat ook Duitsland, voorloper in groene energie, in dit rijtje.  Ondanks de geringe toename van groene-energie centrales lijkt Italië dit doel wel te gaan halen. De verwachting is dat het percentage  groene energie nog geen 18 procent zal zijn in 2020.

Ontwikkeling

Een oorzaak van het niet halen van de doelstelling is terug te vinden in de sector energie uit wind. Door gebrek aan realisatie van nieuwe windparken loopt het kabinet achter op het beoogde doel.  De keus van minister Kamp om alle bestaande vergunningen voor wind op zee in te trekken lijkt dan ook onverstandig. Halverwege dit jaar was er nog maar één nieuwe locatie aangewezen. Afgelopen maand heeft het kabinet wel drie nieuwe locaties gekozen waarin de komende jaren windparken worden ontwikkeld.

Maatregelen

Het Energieakkoord wordt eind 2016 opnieuw geëvalueerd. De betrokken partijen hebben afgesproken dat er aanvullende maatregelen genomen worden mocht dit nodig zijn om de doelstelling wel te kunnen halen. Premier Rutte gaf tijdens de Algemene Beschouwingen aan, dat de Tweede kamer het kabinet  aan de gemaakte belofte zal houden.  Milieuorganisaties pleiten nu al voor extra maatregelen, hierbij worden ze gesteund door de PvdA en GroenLinks.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie