Windmolens in Friesland

Verschillende fracties vroegen de minister opnieuw te kijken naar de plannen voor windmolens in Friesland. Er is weerstand tegen het plan om een windpark in het IJsselmeer te bouwen, de windmolens hebben een negatieve invloed op het ecologische systeem en daarnaast ontstaat er horizonvervuiling.

Ook zijn er protesten tegen het windmolenpark uit de hoek van de milieubeweging, de toeristische sector, de visserij en de gemeenten langs de kust. Molens langs de Afsluitdijk wordt als alternatief aangedragen. Minister Kamp gaf aan nog geen definitief besluit te nemen voor de locaties voor wind op land, maar dat er niet veel speelruimte is om van de huidige plannen af te wijken.

Dutch Windwheel

NIEUWSARTIKEL FOTO Kamerdebat over energie

De locatie IJsselmeer is opgenomen in de structuurvisie Wind op Land en is onderdeel van de rijkscoördinatieregeling. Als nu zou worden besloten de Afsluitdijk als een nieuwe optie te onderzoeken, dan moet de hele procedure, inclusief inspraak en onderzoek, opnieuw worden doorlopen. Minister Kamp wees erop dat de provincie Friesland het IJsselmeer zelf heeft aangedragen als mogelijke locatie.

Financiële deelname van de staat in energie projecten

GroenLinks-Kamerlid van Tongeren bracht de vraag in waarom de Nederlandse staat geen financieel belang neemt in duurzame energie projecten. Minister Kamp antwoordde dat het niet zijn intentie was om als overheid geld te verdienen aan energieproductie. Die rol is wat hem betreft voor het bedrijfsleven, die door belastingen een deel van de winst laten terugvloeien in de staatskas. Maar, zei Minister Kamp, in die gevallen dat er geen private financiering kan worden gevonden, dan kan het nodig zijn dat de staat financieel deelneemt in het project. Dit geldt echter alleen voor grotere projecten, zoals offshore windparken. Kamp wil daar het EBN (Energie Beheer Nederland)  voor inzetten, maar niet voordat de aansturing van het EBN vanuit Economische Zaken verbeterd is.

Meer over windenergie

Lees ook: Bezwaren rondom windpark langs afsluitdijk.

windmolen2 Lees meer

Geef een reactie