Windpark Fryslân

In het Friese deel van het IJsselmeer wordt in de komende jaren het Windpark Fryslân gerealiseerd. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark krijgt een vermogen tussen de 250 en 400 MW. Hiermee is het windpark een belangrijke pijler in de energiedoelstelling van de provincie Friesland. Het windpark moet met een vermogen van 530 MW in 2020 alle Friese huishoudens voorzien van groene energie.

Oorspronkelijk plan

Het oorspronkelijke kabinetsplan is om een rondvormig windpark 6,4 kilometer uit de kust van Makkum te plaatsen. Politiek Friesland wil het windpark graag parallel langs de Afsluitdijk realiseren. Het windpark komt dan 3,2 kilometer uit de kust van Makkum te liggen. Een slecht idee vindt Windpark Fryslân.

Bezwaren

De suggesties van twee lijnen windturbines langs de Afsluitdijk stuit op veel praktische bezwaren. Omdat er vanaf Breezanddijk een schietgebied van Defensie in het IJsselmeer ligt kan er maximaal één doorlopende lijn langs de hele Afsluitdijk gebouwd worden. Er zullen hierdoor meerdere kortere lijnen extra nodig zijn om aan de Friese doelstelling te voldoen.

Daar komt bij dat door de plaatsing van windmolens in rijen naast elkaar, de turbines vanuit rendementsoverwegingen verder uit elkaar dienen staan. Om tot een geïnstalleerd vermogen van 250 MW in het water te komen, zijn dan vier lijnen turbines nodig. Voor het realiseren van 350 MW, zoals Gedeputeerde Staten van Friesland hebben voorgesteld, zijn zelfs 6 rijen turbines nodig.

Ook zijn er grote ecologische bezwaren. Zo is er strijdigheid met het daar aanwezige stiltegebied en de nog aan te leggen vismigratierivier. Deze gaat de Waddenzee en het IJsselmeer verbinden en stelt trekvissen zo in staat te pendelen tussen hun paai- en leefgebieden.

Bron: Bolsward Nieuwsblad

Wat is uw mening over windenergie?

forum_thumb_invert   Discussieer mee

Geef een reactie