Porthos operationeel in 2026

Met het groene licht van de Raad van State in augustus leek niets een positieve beslissing in de weg te staan. Toch nam het consortium ruim twee maanden om de begroting opnieuw te evalueren. Zie ook ons eerdere artikel Porthos het Nederlandse CO₂-opslagproject: Een stap dichter bij realisatie. Dit is mede beïnvloed door een rechtszaak die tot vertraging leidde en stijgende grondstofprijzen. Nu met voldoende vertrouwen bij de aandeelhouders streeft Porthos naar operationele status in 2026.

Infrastructurele investering van €1,3 miljard

Het ambitieuze project omvat een investering van circa €1,3 miljard in de aanleg van een dertig kilometer lange leiding door de haven. Maar ook een compressorstation om CO₂ op druk te brengen. Met daarnaast een leiding van 22 kilometer naar de gasvelden op zee. Samenwerkingen met partijen zoals Taqa Energy de operator van de gasvelden en zowel binnen- als buitenlandse leveranciers zijn essentieel voor de bouw.

Overeenkomsten met toonaangevende bedrijven

Belangrijk is de reeds gesloten overeenkomsten met Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Zij gaan de komende vijftien jaar CO₂ leveren. Deze bedrijven investeren zelf in afvanginstallaties, ondersteund door eerder toegekende SDE++-subsidies. Porthos kan voor de opslag zelf maximaal €2,1 miljard aan SDE++-steun verwachten.

Juridische strubbelingen overwonnen

Langdurige onzekerheid over de realisatie van Porthos ontstond door een succesvol betoog. Welke milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) gaf bij de Raad van State vorig jaar. De Raad oordeelde echter in augustus in het voordeel van Porthos. Dit nadat nieuwe berekeningen aantoonden dat de bouw geen schade aan nabijgelegen natuurgebieden veroorzaakt.

Cruciale rol in CO₂-reductiedoelen

Met de jaarlijkse opslag van 2,5 megaton CO₂ speelt Porthos een significante rol in de Nederlandse CO₂-reductiedoelen. Minister Rob Jetten benadrukt het belang van het project in de strijd tegen klimaatverandering en het behalen van nationale emissiereductiedoelen. Porthos staat nu op het punt de eerste schop in de grond te zetten, op weg naar een duurzamere toekomst.

Lees meer over klimaatverandering

Bron: Porthos

  • Jouw feedback
  • 0   1

Geef een reactie