Nieuwe privacywet

In 2017 moest Netbeheer Nederland stoppen met de publicatie van gegevens van het vermogen en aantal zonnepanelen in Nederland. De overkoepelende organisatie van Netbeheerders, mag dit niet meer vanwege de nieuwe privacywetgeving.

Overname gegevens CBS

Omdat de gegevens relevant zijn voor het volgen van de energietransitie neemt het CBS deze taak over. Netbeheer Nederland maakte gebruik van gegevens uit het Productie Installatie Register (PIR). In dit register komen alle meldingen van zonnepanelen terecht, die via www.energieleveren.nl worden gedaan.

Uitbreiding van gegevens

De betrouwbaarheid van de data die het CBS gaat verstrekken wordt groter, omdat deze wordt uitgebreid met gegevens uit andere bronnen. Voor de gegevens uit het PIR gaat het CBS een samenwerking aan met Netbeheer Nederland.

Gegevens zonnepanelen

De gegevens die verzameld worden betreffen het vermogen van de zonnepanelen. Deze kunnen op wijk, gemeente of provincieniveau een goed beeld geven over het aantal zonnepanelen of het totale zonvermogen dat is geplaatst. De data zal door geïnteresseerden geraadpleegd kunnen worden via StatLine.

StatLine tabel zonnestroom per gemeente en per sector (t/m 2017)

StatLine tabel zonnestroom woningen per wijk en buurt 2016 

Rapport met aanvullende beschrijvingen

Meer over zonne-energie

Bron:  Centraal Bureau voor de Statistiek

Geef een reactie