Kolencentrales stoken biomassa mee, bijvoorbeeld afvalhout  en hout uit productiebossen, om de uitstoot van CO₂ naar beneden te brengen. Omdat biomassa duurder is dan steenkool, krijgen de  kolencentrales daar subsidie voor. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. Momenteel staan de kolencentrales ter discussie en ook de miljardensubsidies voor het meestoken van biomassa roepen steeds meer vragen op. In opdracht van Eneco en Natuur & Milieu deed CE Delft daarom onderzoek naar alternatieven.

1: inzetten op wind, zon en biomassa

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen moet het mogelijk zijn om de helft van de 25 petajoule die Nederland jaarlijks verstookt, te verduurzamen. In dit scenario levert de elektriciteitsmarkt de ene helft van de verduurzaming en de warmtemarkt de andere helft. Concreet komt het neer op:

  • Een extra windpark op zee van 700 megawatt
  • Meer zonnepanelen in bijvoorbeeld zonneweides, die samen 0,6 gigawatt opwekken
  • Extra duurzaam opgewekte stoom voor industriële processen
  • Meer biomassa stoken voor stadsverwarming

Alle maatregelen samen zorgen voor een besparing op subsidies van 600 miljoen euro. Het scenario levert bovendien meer dan driemaal het aantal banen op dan wanneer we blijven doorgaan met de bijstook van biomassa. Ook is dit alternatief gunstig voor de energietransitie, de elektriciteitsprijs en de uitstoot van Co₂.

2: kolencentrale ombouwen

Het tweede alternatief is het ombouwen van  kolencentrales tot biomassacentrales. In dit scenario wordt de Amer 8-centrale omgebouwd. Natuur & Milieu vindt dit alternatief minder aantrekkelijk dan het eerste. Deze optie is 900 miljoen duurder dan  het bijstoken van biomassa. Het levert minder banen op en heeft een negatief effect op de energietransitie. Volgens Natuur & Milieu kun je op basis van dit onderzoek dan ook concluderen dat er een betere optie is dan bijstoken met biomassa.

Niet realistisch

De koepelorganisatie van energiebedrijven, Energie-Nederland, vindt de alternatieven niet realistisch. Doordat de vergunningverlening veel tijd kost acht de brancheorganisatie  de kans klein dat het lukt om een extra windpark op zee te bouwen voor 2020. Onderzoekers van CE Delft denken dat dat wel kan, met een versnelde procedure. Als dat zo is, kunnen de windmolens meedraaien in de duurzame energiemix voor 2020.

Toekomst onzeker

Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat Minister Kamp de mogelijkheden onderzoekt om alle Nederlandse kolencentrales te sluiten. En dat er ondertussen geen subsidie gaat naar kolencentrales. Kamp zelf hamert op de doelstelling voor 2020. Dan moet 14% van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Hij wil alternatieven best onderzoeken, maar denkt dat het stoken van biomassa sowieso nodig blijft. Het kabinet gaat dus toch subsidie geven voor het bijstoken van biomassa. Maar de voorwaarden van de subsidieregeling veranderen. Kamp heeft de centrales verzocht te wachten met hun investeringen tot het kabinet eind dit jaar een besluit heeft genomen over de toekomst van de kolencentrales.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie