Collectieve energie opwekken in opmars

De Lokale Energie Monitor geeft voor het eerst inzicht in de impact van alle lokale energieprojecten samen.

 • Sinds 2012 is het aantal energiecoöperaties aanzienlijk gestegen.
 • Tussen de 35.000 en 40.000 leden zijn actief in burgercollectieven. Daarnaast zijn er nog honderden kleinere, informele burgerinitiatieven in buurten en wijk. Die zijn vaak actief bezig met energiebesparing.
160208-Lokale-energiemonitor2
 • Nederland telt op dit moment:
  • 212 actieve energiecoöperaties
  • 23 windcoöperaties
  • 189 lokale energiecoöperaties
 • Alle coöperaties samen kunnen bijna 90 megawatt (MW) aan elektriciteit opwekken. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van bijna 50.000 huishoudens.
 • In de planning voor de twee komende jaren staan:
  • Windmolens die minimaal 150 MW opwekken
  • Zonnepanelen die 26 MW opwekken
  • Op 20 andere locaties zijn coöperaties bezig met projecten voor windturbines die nog eens 100 MW opleveren

Bereid om te betalen

Nederlandse burgers hebben al zo’n 20 á 25 miljoen euro geïnvesteerd in met name zonnepanelen. Daarmee vormen zij een belangrijke motor achter de snelle groei van het opwekken van duurzame energie.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie