Achtergrond en aanleiding

De gewijzigde werkwijze volgt op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Daar zij eerder dit jaar een aanpassing van de tarievencode gas voorgesteld door de ACM hebben vernietigd. Deze code stelde dat netbeheerders de kosten zouden dragen voor het verwijderen van gasaansluitingen. Het CBb oordeelde dat de ACM niet onafhankelijk tot dit besluit was gekomen, wat leidde tot de herziening van de procedure.

Kosteloze verwijdering na consumentenmelding

Na ontvangst van een melding van de consument plant de netbeheerder kosteloos een moment om de gasaansluiting te verwijderen. Inspanningen worden geleverd om deze verwijdering te combineren met andere werkzaamheden in de buurt, waardoor efficiëntie wordt bevorderd. De ACM benadrukt dat het verwijderen van niet-gebruikte gasaansluitingen een verplichting is uit veiligheidsoverwegingen. Om verwarring en veiligheidsrisico's te vermijden, is het raadzaam om de netbeheerder kosteloos de verwijdering te laten plannen op een door hen gekozen moment. Als de consument specifieke datums wenst, dan moet daarvoor wel een vergoeding betaald worden.

Onzekerheid voor consumenten overwonnen

De gewijzigde procedure beëindigt een langdurige periode van onzekerheid voor consumenten die overstappen van aardgas naar het verwarmen met een warmtepomp. Aanvankelijk waren zij zelf verantwoordelijk voor de kosten van verwijdering. Deze dynamiek veranderde in 2020 na een parlementair verzoek geleid door GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Na een tijdelijke sociale financiering van de kosten, zoals bepaald door toenmalig minister Eric Wiebes, werd de tarievencode gas in februari 2021 aangepast door de ACM.

Toekomstige kostenverdeling

Ondanks de huidige regeling waarbij netbeheerders de kosten dragen. Blijft de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor deze kosten een punt van discussie. Het kabinet overweegt mogelijk de kosten uit algemene middelen te financieren, wat geregeld zou moeten worden in de nieuwe Energiewet. De ACM benadrukt het belang van een ondubbelzinnige regeling in de nieuwe wetgeving, waarbij de verdeling van de verwijderingskosten een cruciaal aandachtspunt is. Gesprekken hierover zijn gaande tussen de toezichthouder, netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer over de energietransitie

Bron: ACM

  • Jouw feedback
  • 8   3

Geef een reactie