Aansluitplicht gas vervalt eerder

Tijdens het congres dat werd georganiseerd door het Lente-akkoord en werd gehouden bij het Ministerie van Binnenlandse zaken, werd de goedgevulde zaal verrast met deze datum. De aansluitplicht op het gasnet zou eerder pas per 1 januari 2019 vervallen. Deze datum wordt nu dus vervroegd. Alleen bij hoge uitzondering wordt een gasgestookte ketel bij nieuwbouw nog toegestaan.

Maatregelen nieuwbouw

Naast het vervroegen van de datum, pleitte Licher ook voor verdere maatregelen. Zo moeten de 100.000 nieuwe woningen met gasaansluiting die nu in de pijplijn zitten alsnog worden aangepast. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken schat in dat 90 procent van deze woningen alsnog van het gas af kunnen. Bij de overige 10 procent is het project al in de eindfase en wegen de kosten niet op tegen de duurzame overstap op korte termijn.

Bestaande bouw

Ook binnen de bestaande bouw worden maatregelen genomen. Alle gemeenten worden verplicht om een wijk aan te melden die in 2018 aardgasvrij wordt gemaakt. In totaal wordt hiervoor een budget van 90 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten die dat niet doen, moeten aangeven of dit in 2019 of 2020 wel te realiseren valt.

Brochure Alternatieven voor aardgas

Om projectontwikkelaars, bouwers en gemeenten te ondersteunen overhandigde Claudia Bouwens van het Lente-Akkoord de brochure “Alternatieven voor aardgas” aan Licher. Hierin worden de jaarlasten, investering, min- en pluspunten van 5 duurzame alternatieven besproken en vergeleken. De brochure is in samenwerking met themagroep Gasloze Nieuwbouw gemaakt.

Meer over de energietransitie

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Lente-Akkoord, Bouw en Energie

Geef een reactie