42 Gigawatt aan batterijvermogen

In 2022 deden veel bedrijven een aanvraag voor een aansluiting ten behoeve van energieopslag. Tennet meldt dat er inmiddels zo’n 42 Gigawatt (GW) aan capaciteit is aangevraagd. Dit is ruim het dubbele van de hele Nederlandse elektriciteitsvraag op piekmomenten, die zo’n 19 GW is. In de komende 7 jaar zal deze vraag stijgen naar zo’n 27 GW. De gevraagde capaciteit voor opslagbatterijen is dus veel groter dan de elektriciteitsvraag, wat de nodige vragen oproept.

Informatiebehoefte energieopslag

Landelijk netbeheerder Tennet denkt dat de plotselinge piek in aanvragen vooral is ingegeven vanuit een informatiebehoefte. De overheid geeft weinig tot geen sturing aan de ontwikkeling van energieopslag of de regelgeving. Zo is het niet bekend wie de opslagbatterij moet beheren, welke vergunningen er nodig zijn of wat de mogelijkheden voor energieopslag zijn op het elektriciteitsnet. Met het doen van een aanvraag verkennen bedrijven deze mogelijkheden en de weg die bewandeld moet worden. Uiteindelijk zetten veel van de aangevraagde projecten niet door.

Hoge energieprijzen en dynamisch energiecontract

Een opslagbatterij wordt voor bedrijven wel steeds interessanter in de huidige energiemarkt. De eigen zonnestroom opslaan en later zelf gebruiken in plaats van terugleveren aan de energieleverancier levert veel meer geld op. Ook dynamische contracten zijn een interessant verdienmodel voor bedrijven. Bedrijven kunnen dan de zonnestroom eerst opslaan als de energieprijs laag is en vervolgens vanuit de opslagbatterij verkopen aan de energieleverancier als de energieprijs hoger is. Met een dynamisch energiecontract wisselt de energieprijs voortduren op basis van de huidige vraag en aanbod.

Klimaatneutraal energiesysteem

Voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 verwacht Tennet dat Nederland zo’n 70 GW aan flexibel batterijvermogen nodig heeft. De tussenstand in 2030 moet dan al 10 GW zijn. De grootste opslagbatterij in Nederland nu heeft slechts een vermogen van 0,024 GW. Daar komen dit jaar nog wel 2 nieuwe grote opslagbatterijen bij in Vlissingen van ieder 0,03 GW. Maar om tot de beoogde 10 GW te komen in 2030 moeten er opslagprojecten van 0,1 tot 0,5 GW van de grond komen en die zijn nog niet in zicht. De vraag is echter ook of het huidige elektriciteitsnet daar wel ruimte voor heeft.

Wil jij een slimme thuisbatterij?

Meer nieuws lezen over energieopslag

Geef een reactie