Het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie groeide in 2019 voor de 6e keer op rij. Deze nam, ten opzichte van 2018 toe met 18 procent. De toename in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor was 11 procent. Dit blijkt uit voorlopige jaarcijfers van het CBS.
hernieuwbare elektriciteit

      48x gezien   0 reacties

Aandeel hernieuwbare energie 3 procent hoger

Afgelopen jaar werd er 21,8 miljard kWh elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Deze elektriciteitsproductie is goed voor 18 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. In 2018 werd er 18,5 miljard kWh opgewekt en was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent./

Windenergie belangrijkste bron

De grootste hernieuwbare bron blijft windenergie. Met een aandeel van 49 procent is wind nog steeds goed voor bijna de helft van de hernieuwbare elektriciteitsproductie in ons land. Vorig jaar was het percentage wind wel hoger, namelijk 54 procent. Biomassa (26%), Waterkracht (1%) en Zonne-energie (24%) completeren de rij./

40 procent meer zonne-energie

De elektriciteitsproductie uit zonnepanelen liet ook in 2019 weer een sterke stijging zien. In 2018 wekten onze zonnepanelen nog 3,7 miljard kWh op. Het afgelopen jaar steeg dit met maar liefst 40 procent naar 5,2 miljard kWh. Dit houdt direct verband het opgestelde vermogen in ons land dat met 2,4 GW groeide naar totaal 6,9 GW. Het grootste deel van deze groei zijn grote zonneparken en zonnedaken./

Overzicht hernieuwbare energie in Nederland

aandeel hernieuwbare energie

Overzicht groei zonne-energie in Nederland

Zonne-energie in Nederland

Bron: CBS