Onderzoek CBS

Aan het onderzoek hebben in totaal 3648 personen van 18 jaar of ouder deelgenomen. Er is aanvullend gebruik gemaakt van andere informatiebronnen binnen en buiten het CBS. Het CBS voegt eraan toe dat de uitbraak van de coronacrisis mogelijk effect heeft gehad op de antwoorden. De reden daarvoor is, omdat het onderzoek enkele weken bezig was toen de pandemie uitbrak. Het CBS heeft onderzocht of er sterke verschillen waren in antwoorden die voor of na 15 maart 2020 op dezelfde vragen werden gegeven.

Oorzaken klimaatverandering

Van de volwassenen denkt 12 procent dat de klimaatverandering helemaal door de mens wordt veroorzaakt en maar bijna de helft dat het vooral door de mens komt. 27 procent denkt dat zowel door de mens als natuur een grote invloed hebben op de klimaatverandering. Ongeveer 5 procent gelooft niet in klimaatverandering of denkt dat vooral de natuur de oorzaak is.

Meer groene energie

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 van de volwassenen wil dat Nederland helemaal stopt met fossiele brandstoffen. Een ruime meerderheid is voorstander van groene energie. Minstens driekwart van de volwassenen wil dat zonne-energie en windenergie meer wordt toegepast. Met 71 procent is een groot deel van de bevolking voor de bouw van nieuwe windmolens in Nederland. Voor windmolens in de eigen woonomgeving zijn Nederlanders echter minder enthousiast. 21 procent is voorstander en 31 procent tegenstander. Van de volwassenen zei 43 procent: dat hangt ervan af. De meeste volwassen zijn voor windmolens maar niet vlakbij eigen huis.

Positief over energietransitie

Van de bevolking vindt 53 procent het positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame energiebronnen. De meest genoemde reden is dat aardgas bijdraagt aan de CO2-uitstoot en dus de klimaatverandering. Daarnaast zorgt de winning van aardgas voor ondergrondse verschuivingen en verzakkingen van de bodem, zoals de aardbevingen in Groningen. Het wordt goed gevonden om met aardgas te stoppen omdat het op den duur opraakt.

Bron: CBS

Geef een reactie