Zonneweide in Lelystad

Op de Zonneweide van het Applecation Centre of Renewable Resources (ACRRES) in Lelystad worden stroomproductie en rentabiliteit met elkaar vergeleken. Verschillende typen PV panelen en vrijeveldopstellingen vormen de basis voor het onderzoek. ACRRES is een initiatief van Wageningen UR.

Zonnepanelen leveren boeren meer op dan aardappelen

 Foto: Zonnepanelen en akkerbouw naast elkaar

Akkerbouw of zonnepanelen?

Op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren blijkt dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een jaarlijkse stroomopbrengst van 500 MWh per hectare haalbaar is. Dat zijn ongeveer 2000 zonnepanelen die een 150 huishoudens kunnen voorzien van stroom. Zonnestroom kan een relatief hoog saldo opleveren vergeleken met akkerbouwgewassen. Het saldo is zelfs zonder subsidie hoger. Ook in vergelijking met een akkerbouwbedrijf in de IJsselmeerpolders met een hoog salderend gewas als pootaardappelen. Uit het onderzoek van Wageningen UR komt onderstaande vergelijkingstabel.

Soort

Wintertarwe
Pootaardappelen
Zonnestroom
Zonnestroom SDE

Investering

16 cent / kg
30 cent / kg
5 cent / kWh
7 cent / kWh

Opbrengst / ha

1840 euro
12.000 euro
22.500 euro
35.000 euro

Kosten / ha

693 euro
3.300 euro
1.000 euro
1.000 euro

Saldo / ha

1.147 euro
8.700 euro
21.500 euro
34.000 euro

Deze gegevens afkomstig uit het onderzoek van Wageningen UR door Joanneke Spruijt.

Verschillende situaties

Het werkelijke rendement zal per situatie verschillen. Zo zal men bij een hoog belastingtarief veel van de afschrijvingen kunnen aftrekken, waardoor de terugverdientijd verkort kan worden. Gezamenlijke inkoop van grootschalige PV systemen kan de investeringskosten verlagen. Ook kan men bij (gezamenlijke) onderhandeling over de terugleververgoeding bij energiemaatschappijen een hogere prijs proberen te bedingen dan het SDE-correctiebedrag.

Bron: Wageningen UR, ACRRES, Joanneke Spruijt

Eén reactie op “Zonnepanelen leveren boeren meer op dan aardappelen”

 1. Will E

  een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh per jaar. een kWh kost 24 cent., opbrengst 240.000 euro.
  aan de laadpaal kost een kWh 30 cent, opbrengst per hectare 300.000 euro.
  aan de snellader langs de snelweg kost een kWh 60 cent, opbrengst 600.000 euro per hectare per jaar.
  productiegarantie 30 jaar of 40 jaar.
  we gaan elektrisch rijden op stroom van Energieboeren.
  VW Ionity laadstations met Zonneparken langs snelwegen.

Geef een reactie