Afspraak in het energieakkoord

In het energieakkoord is afgesproken dat er 3450 Megawatt extra energie in 2020 opgewekt gaat worden door windmolens. De windparken worden zowel op land als op zee gerealiseerd. Hierbij is bewust de keuze gemaakt voor een beperkt aantal grote windparken in plaats van een groot aantal kleine windparken. Dit levert minder horizonvervuiling op en is bovendien goedkoper.

Windparken op zee

Windpark Borssele

Naam: Windpark Eneco Luchterduinen

Locatie: windenergiegebied Borssele

Oplevering: 2019  Vermogen: 1400 MW (totaal)

Website: http://www.rvo.nl/windparkborssele

Bijzonderheden:

De windpark is 's werelds grootste mits deze gerealiseerd gaat worden. In 2015 moet nog een besluit worden genomen over de 5 voorgestelde kavels.

Windpark Egmond aan zee

Naam: Windpark Egmond aan Zee

Locatie: 10 tot 18 km uit de kust van de Noordzee (Egmond aan Zee)

Oplevering: 2007 Vermogen: 108 MW

Website: niet meer beschikbaar

Bijzonderheden:

Windpark Gemini 2

Naam: Windpark Gemini

Locatie: 85 km uit de kust van de Noordzee (Noord-Nederland)

Oplevering: 2017  Vermogen: 600 MW

Website: http://geminiwindpark.nl

Bijzonderheden:

Officiële namen van de locaties zijn Buitengaats en Zee-energie

Windpark Luchterduinen 2

Naam: Windpark Eneco Luchterduinen

Locatie: 23 km uit de kust van de Noordzee (Noordwijk en Zandvoort)

Oplevering: 2015  Vermogen: 129 MW

Website: http://projecten.eneco.nl/eneco-luchterduinen

Bijzonderheden:

Het park ligt 17 km ten zuiden van het Prinses Amaliapark

Prinses Amaliawindpark

Naam: Windpark Eneco Prinses Amalia

Locatie: 23 km uit de kust van de Noordzee (NW van de Noordpier van Velsen)

Oplevering: 2008 Vermogen: 120 MW

Website: http://projecten.eneco.nl/prinses-amaliawindpark

Bijzonderheden:

Het park ligt 17 km ten noorden van het windpark Luchterduinen

Protesten tegen windmolens

De meeste mensen protesteren tegen de plaatsing van windmolens, omdat men vindt dat er geen rekening wordt gehouden met de omwonenden. Een windturbine wordt als ‘lelijk’ beschouwd en horizonvervuiling is dan ook de meest aangevoerde reden van protest. Een andere reden is de schade die omliggende bedrijven denken te lijden op de inkomsten uit toerisme. Veel mensen vinden dat op andere manieren de Co2-reductie ook kan worden gerealiseerd. Zo vindt men dat er meer kan worden geïnvesteerd in grote zonneparken of dat juist de huidige uitstoot van Co2 moet worden gereduceerd door wetgeving of stimulerende maatregelen.

Bundeling van krachten

De tegenstanders van windparken bundelen hun krachten steeds vaker binnen een actiegroep. Op dit zijn er meer dan 100 actiegroepen door het hele land die de windmolens proberen te weren uit hun omgeving. Ook gemeenten en provincies zijn steeds vaker tegen de komst van de windparken in hun regio. Zo heeft de provincie Groningen er voor gezorgd dat er minder windturbines worden geplaatst langs de N33 en heeft het een Windfonds opgericht waaruit omwonenden een compensatie ontvangen voor de overlast van de te realiseren windparken in hun buurt.

Volgens het kabinet is de realisatie van de windparken van groot belang voor het behalen van de Co2-reductie in 2020. Het kabinet lijkt zich dan ook niet heel erg veel aan te trekken van de verschillende protesten.

Wat vind jij van windenergie? 

Discussieer mee!

Geef een reactie