Al langere tijd woedt er een maatschappelijke discussie over klimaatverandering en de rol die de mens hierin speelt. Tegelijkertijd speelt er dus een zo mogelijk nog veel groter probleem: een miljoen plant- en diersoorten wordt de komende tientallen jaren met uitsterven bedreigd.

Eerste grote mondiaal onderzoek biodiversiteit

Het is voor het eerst dat er een dergelijk grootschalig mondiaal onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van onze biodiversiteit. IPBES deed in 2016 al onderzoek naar biodiversiteit op lokaal niveau. Voor het rapport deden wetenschappers van IPBES onderzoek naar ruim 15.000 studies. Maar liefst 145 auteurs uit 50 verschillende landen zijn bij dit onderzoek betrokken geweest.

Beperking leefgebied planten en dieren

Op dit moment zijn er in totaal 8 miljoen soorten dieren en planten, waarvan 5,5 miljoen insecten. Maar liefst 1/8 van de gehele populatie dreigt dus binnen tientallen jaren te verdwijnen. Volgens het IPBES-rapport speelt de mens hier een zéér grote rol in. Vooral door de bevolkingsgroei, het consumptiegedrag, afval, intensief landgebruik en overbevissing wordt het leefgebied voor planten en dieren, maar dus ook de mens beperkt.

Belangrijkste punten uit het rapport:

  • 23% van het landoppervlak is verschraald door intensieve bewerking
  • Vervuiling door plastic is 10 keer groter dan in 1980
  • Een oceaanoppervlak van 245.000 km2 is niet meer leefbaar
  • 33% van het landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw, vee- en visteelt
  • 75% van de zoetwatervoorraden wordt gebruikt voor landbouw, vee- en visteelt
  • Jaarlijks wordt 60 miljard ton grondstoffen gedolven. 2 keer zoveel als in 1980

Akkoord voor biodiversiteit

Het rapport is wederom een enorme wake-upcall van wetenschappers aan het adres van regeringen wereldwijd. Naast de waarschuwingen en feiten biedt het rapport ook oplossingen om het verlies van biodiversiteit te keren. Het rapport komt op een belangrijk moment, aangezien het huidige biodiversiteitsakkoord dit jaar afloopt. Naast het wereldwijde Klimaatakkoord moet er volgens het Wereld Natuur Fonds ook een wereldwijd plan komen voor biodiversiteit. In november dit jaar komen meerdere landen weer samen tijdens de 25e Klimaattop.

Bron: IPBES

Geef een reactie