Wat is Overshoot day eigenlijk?

Overshoot day is de dag waarop we de aarde haar natuurlijke bronnen hebben opgebruikt en we “de reserves” aantasten. Deze reserves kan Moeder Natuur niet herstellen of hernieuwen, waardoor we simpelweg gezegd ons eigen leefklimaat vervuilen. Een beetje alsof je de wc niet meer kan doorspoelen, maar het toilet toch blijft gebruiken. In 1970 tastten we de aarde slechts 3 dagen aan in haar reserves, waar dit nu dus al 151 dagen het geval is.

Nederlandse Overshoot day

Nederland heeft weinig natuurlijke bronnen, waardoor het logisch is dat wij snel in het rood komen te staan. In Nederland viel de Overshoot day van 2023 al op 12 april. Wel een positieve trendbreuk, want vorig jaar “vierden” we dit op dezelfde dag, terwijl het aantal dagen in reserve sinds de metingen toch steevast elk jaar flink toenam. Het betekent simpelweg dat de Nederlandse ecologische voetafdruk veel te groot is.

Voetafdruk in aarden

Als we het aantal aarden berekenen dat we jaarlijks opgebruiken, dan is de conclusie dat we niet erg verstandig bezig zijn. Wereldwijd gebruiken we bijna 1,7 keer zoveel grondstoffen als de aarde ons geeft of kan vernieuwen en voor Nederland geldt dat we zo’n 4 keer de aarde over de kop gooien. Het Afrikaanse continent verbruikt overigens slechts 0,74 aarde. Azië (1,49), Europa (3,08), Amerika (6,53) en Australië (3,83) doen het wat minder goed.

Toekomstperspectief

Elk jaar berekent GFN opnieuw de Overshoot Day over alle jaren, omdat de rekenmodellen jaarlijks worden verbeterd. Het GFN meldt dat het geen zin heeft om de datum van Earth Overshoot Day 2007 te vergelijken met de datum van 2023, omdat verbeterde historische gegevens en nieuwe bevindingen, zoals lagere netto koolstofvastlegging door bossen de resultaten enigszins verschuiven. Zelfs een verandering van een paar procentpunten kan de datum van Earth Overshoot Day met een flink aantal dagen wijzigen.

Zichtbaar is dat de groei van het aantal dagen dat we de reserves van onze natuur aantasten wel remt. Dit komt vooral door alle maatregelen die er wereldwijd al zijn genomen. Vooral Afrikaanse landen dragen flink bij aan het remmen hiervan. Westerse landen zitten, laten we zeggen, midden in dat proces. Onderzoekers verwachten dat de grootste slag tussen 2030 – 2050 wordt geslagen als we veel van onze klimaatafspraken ook daadwerkelijk nakomen en de klimaatmaatregelen doorvoeren. Er is dus weldegelijk toekomstperspectief.

Meer lezen over klimaatvervuiling

Overshoot day aantal dagen in reserve 2023
Overshoot day verbruik in aarden 2023
  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie