Ontwikkeling door samenwerking

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) is een netwerk van organisaties dat een forum is voor internationale samenwerking op het vlak van duurzame energie om kennis en technische ontwikkelingen uit te wisselen. In dit platform werken internationale organisaties als de Wereldbank, de Europese Commissie en Greenpeace samen. Het doel van Ren21 is om kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en een gezamenlijk optreden in de richting van een snelle wereldwijde transitie naar duurzame energie te bevorderen.

Zonne-energie grootste bron

Het platform meldt niet wat het wereldwijde aandeel van duurzame energie in de totale energieproductie nu is. De organisatie zegt wel dat duurzame energie voorziet in 20 tot 30% van de energiebehoefte van landen als Portugal en Ierland. Bijna de helft van de groei komt door de toename van het gebruik van zonne-energie. Windenergie is goed voor een derde van de groei. Wereldwijd wordt inmiddels genoeg duurzame energie opgewekt om heel West-Europa van energie te voorzien.

Daling kosten duurzame energie

De kosten van duurzame energie dalen snel. De prijs van de productie van zonne-energie is in landen als Chili, India en Saoedi-Arabië gedaald tot minder dan 3 dollarcent per kilowattuur. Fossiel opgewekte energie kost nu 3 tot 8 dollarcent per kilowattuur. Opvallend is dat de wereldwijde investeringen in duurzame energie vorig jaar 23% lager waren dan in 2015, ondanks de forse toename aan productie. Dat komt doordat de investeringskosten snel dalen. Uiteindelijk zal de prijs van zonne-energie binnen tien tot twintig jaar in sommige gebieden dalen tot onder 1 dollarcent per kilowatt uur, zegt Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam. In Nederland zal dat tussen de 1 en 2 cent uitkomen.

Klimaatakkoord

Ook het aantal banen in de sector duurzame energie groeit snel. Van 8,3 miljoen in 2015 naar 9,8 miljoen in 2016. Hoewel de energietransitie vaart krijgt, gaat het nog niet snel genoeg om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen

Meer over de energietransitie

Bron: NOS, REN21

Geef een reactie